rozšířené vyhledávání
Blovice

Městská policie

Znak města BloviceMasarykovo náměstí 137 
tel., fax:  371 516 178

mobil: 724 527 787, 724 514 010       
e-mail: mestska.policie(at)mublovice.cz
                                                                                                 

Strážníci:

  • Václav Tříska
  • Ján Hudák

Služebna městské policie Blovice se nachází v budově městského úřadu (radnice)Masarykovo náměstí - vchod do KB. Masarykovo náměstí se nachází v centru města Blovice.

#

Bezpečnostní opatření proti zatoulaným zvířatům

Město Blovice uskutečnilo v roce 2012 projekt "Bezpečnostní opatření proti zatoulaným zvířatům", který byl podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje v rámci projektu Plzeňský kraj - Bezpečný kraj .

Předmětem projektu bylo proškolení Městské policie Blovice v kurzu pro odchyt, zacházení a péči o toulavá zvířata, zejména psů. V rámci projektu byla zakoupena nezbytná odchytová technika a další vybavení pro strážníky Městské policie Blovice.

Náklady projektu činily 47.996,-Kč, z toho Plzeňský kraj přispěl částkou 38.396,80 Kč.

Pozor: Připravujeme uskutečnění kynologického semináře "Teorie výchovy a výcviku slušně vychovaného psa".

 logo


Zřízení MP v Blovicích:
Městská policie Blovice byla zřízena v samostatné působnosti podle zákona o obecní policii schválením obecně závazné vyhlášky města Blovice na zasedání městského zastupitelstva dne 11.7.2005 s účinností od 1.3.2006.

Úkoly městské policie:
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiných zákonů. Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Při této činnosti strážníci zejména přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, ve stanoveném rozsahu přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhalují přestupky a jiné správní delikty, upozorňují právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Činnost MP Blovice:
Každé město nebo obec má své specifické problémy a podle toho se odvíjí i činnost strážníků městských policií a jejich zaměření. Jinam se zaměřuje činnost ve městě, které je zatíženo turistickým ruchem a jinam ve městě s průmyslovou zástavbou. Jiná je i činnost na venkově. V Blovicích se strážníci přes den zaměřují na dopravní činnosti v centru města, ochranu životního prostředí, kontrolu nakládání s odpady, kontrolu záborů veřejného prostranství a prosazování městských vyhlášek. Celoročně se MP Blovice zaměřuje na zjišťování skládek a autovraků v celém katastru města a místních částí. V nočních hodinách je prioritou činnosti veřejný pořádek, dodržování pravidel občanského soužití a zjišťování pachatelů přestupků proti majetku. Především v těchto činnostech spolupracuje MP Blovice s OO Policie ČR v Blovicích. Vzájemná spolupráce je na dobré úrovni. MP Blovice vyvíjí činnosti i nad rámec daný zákonem. Z toho je možno uvést odchyt psů, následné zjišťování jejich majitelů a umisťování do útulků či jiných zařízení a jiných zvířat, příprava a garantování dopravních uzavírek spojených s pořádání celospolečenských akcí jako květnové oslavy osvobození města americkou armádou, příjezdu kolony historických vozidel z 2. světové války, předkládání návrhů změn dopravního značení.

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonávají strážníci MP Blovice 1x týdně činnost se stejným zaměřením v městě Nepomuk.

Personální zajištění:
Činnost MP Blovice zajišťují dva strážníci s platným osvědčením, kteří jsou přímo podřízení starostovi města. Vzhledem k počtu strážníku není možno zajistit nepřetržitý provoz a stálou službu na stanici MP. Dle potřeby strážníci vykonávají jak denní, noční, i víkendové služby.

Vybavení:

  • osobní motorové vozidlo značky Dacia Duster 4x4 Cool vybavené výstražným zařízením, radiostanicí.
  • přenosné rádiové stanice "ALBRECHT" a MT 
  • střelné zbraně
  • počítačové vybavení s připojením na Internet
  • ostatní vybavení - zařízení pro měření rychlosti zn. "Lavet" s digitálním fotoaparátem aj.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
5
1
8
2
7
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
8
9
7
10
5
11
6
12
5
13
6
14
6
15
7
16
6
17
5
18
5
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
4