Obsah

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ

 

 Vedoucí odboru a oddělení VV
 jméno, příjmení  Mgr. Helena Šabatová
 telefon 371 516 143
 e-mail: helena.sabatova(at)mublovice.cz
 kancelář: radnice, 1.patro, kancelář č.9
 agenda:
 

vedoucí odboru, zpracování přestupků,
předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Blovice

 

Sekretariát
jméno, příjmení Eva Beníšková
telefon 371 516 121
fax: 371 516 160
e-mail: eva.beniskova(at)mublovice.cz
kancelář:
 

radnice, 1. patro, kancelář č. 7

 agenda:

zajištění chodu sekretariátu, asistentka starosty a místostarosty, spojovatelka, spolupráce s partnerskými městy Triptis, Teublitz

 
Podatelna
 
jméno, příjmení Ilona Hodinová
tel. 371 516 141
e-mail: ilona.hodinova(at)mublovice.cz
kancelář: radnice, přízemí, kancelář č. 2
agenda: ověřování, výběr poplatků, vydávání rybářských lístků,
povolování VHP, podatelna, výpravna, výpisy z katastru
nemovitostí,  obchodního a živnostenského rejstříku
a rejstříku trestů (Czech Point)
   
   
Podatelna
 
jméno, příjmení Eva Michálková
tel.: 371 516 149
e-mail: eva.michalkova(at)mublovice.cz
kancelář: radnice, přízemí, kancelář č.2
agenda:

 
podatelna, výpravna, výběr poplatků, ověřování, 
výpisy z katastru nemovitostí, obchodního
a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů (Czech Point)
   
   
Referent přestupků  
   
jméo, příjmení Ing. Irena Hambergerová
tel.: 371 516 125

e-mail:

irena.hambergerova(at)mublovice.cz
kancelář: radnice, 1. patro, kancelář č. 9
agenda: referent odboru správního a vnitřních věcí


 

 
FORMULÁŘE ke stažení
ZPRÁVY, SDĚLENÍ, INFORMACE