Obsah

Zprávy

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2018

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2018 celý text

ostatní | 15. 1. 2019 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Aktuální informace o lhůtách a správních poplatcích celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Jana Šimková

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

Aktuální informace o lhůtách a správních poplatcích celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Jana Šimková

Upozornění občanům - včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Upozornění občanům - včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou celý text

ostatní | 20. 3. 2018 | Autor: Jana Šimková

Přehled slavnostních událostí v roce 2017

Přehled slavnostních událostí uskutečněných v roce 2017 v obřadní síni MěÚ Blovice a zámecké kapli celý text

ostatní | 5. 2. 2018 | Autor: Jana Šimková

Několik čísel z evidence občanů za rok 2017

Několik čísel z evidence občanů za rok 2017 celý text

ostatní | 2. 2. 2018 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Cestovní doklady - aktuální informace na léto r. 2017

Vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ze 7.6.2017 celý text

ostatní | 21. 6. 2017 | Autor: Jana Šimková

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Městským úřadem Blovice v roce 2016

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
provedených Městským úřadem Blovice v roce 2016
celý text

ostatní | 30. 1. 2017 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Nové občanské průkazy

Od 1.1.2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji celý text

ostatní | 19. 1. 2017 | Autor:

Několik čísel z evidence občanů za rok 2016

Několik čísel z evidence občanů za rok 2016 celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Upozornění pro občany s úřední adresou

Upozornění pro občany s úřední adresou celý text

ostatní | 3. 6. 2016 | Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Informace o výsledcích kontrol v r. 2015 dle § 26 zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.

Informace výsledcích kontrol provedených v roce 2015 Městským úřadem Blovice, správním oddělením - matrikou celý text

ostatní | 25. 4. 2016 | Autor: Jana Šimková

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2015

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2015 celý text

ostatní | 22. 1. 2016 | Autor:

Cestovní doklady

informace o CD a doklady potřebné k vydání CD celý text

ostatní | 8. 1. 2016 | Autor:

Občanské průkazy

informace o OP a doklady potřebné k vydání OP celý text

ostatní | 8. 1. 2016 | Autor:

Správní poplatky

Výše správních poplatků podle z.č. 634/2000 Sb. o správních poplatcích celý text

ostatní | 8. 1. 2016 | Autor:

Evidence obyvatel

informace o trvalém pobytu, výpis z informačního systému celý text

ostatní | 8. 1. 2016 | Autor:

Informace pro občany - změny ve vydávání cestovních dokladů v roce 2016

Informace pro občany - změny ve vydávání cestovních dokladů v roce 2016 celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor:

Upozornění pro rodiče dětí do 15ti let - cestování mimo ČR

Cestování do zahraničí s dětmi do 15ti let - cestovní doklady celý text

ostatní | 7. 4. 2014 | Autor:

Matrika

informace o uzavření manželství, určení otcovství, matričních dokladech, změně jména a příjmení, osvědčení o st. občanství ČR, zápisech do zvláštní matriky Brno, ověřování,... celý text

ostatní | 20. 1. 2014 | Autor:

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2013

Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2013 celý text

ostatní | 15. 1. 2014 | Autor:

Několik čísel z evidence obyvatel k 31. 12. 2012

Několik čísel z evidence obyvatel k 31. 12. 2012 celý text

ostatní | 15. 1. 2013 | Autor:

Informace k pořizování fotografií pro účely vydání elektronických OP

Zaslání digitální fotografie pořízené profesionálním fotografem pro účely vydání elektronického občanského průkazu celý text

ostatní | 22. 2. 2012 | Autor:

Správní oddělení

přehled činnosti celý text

ostatní | 25. 2. 2008 | Autor: