rozšířené vyhledávání
Blovice

Územní studie krajiny

Město Blovice za finanční podpory EU a národního programu zrealizovalo projekt "Územní studie krajiny ORP Blovice", jehož předmětem je zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Blovice, jehož rozloha je 22903 ha. Obvod zahrnuje území města Blovice a Spálené Poříčí a dále pak území dalších 17 obcí (viz dokument Zadání územní studie krajiny ORP Blovice). Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP. Studie je zpracována dle Společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Akce je spolufinancována prostředky Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci plánovacího období 2014-2020, výzvy č. 9 Územní studie , Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, kdy celková výše podpory činila 90% způsobilých výdajů, tj. 1.089.000 Kč.

Logo

Dále byla tato akce v roce 2020 dofinancována z národních prostředků Státního fondu životní prostředí České republiky. Výše kofinancování se rovná výši původní 10 % spoluúčasti, tj. 121.000 Kč.

Informace o projektu:

reg.č.projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004677

objednatel, příjemce dotace: město Blovice

pořizovatel: odd. územního plánování MěÚ Blovice

zhotovitel: Ing. Klára Salzmann, PhD.

realizace projektu: 6.1.2017 - 18.12.2018

Celkové způsobilé náklady projektu činí 1.210.000,-Kč vč.DPH, z toho dotace IROP 1.089.000,-Kč, původní vlastní zdroje 121.000,-Kč. Výše vlastních zdrojů 121.000 Kč následně kofinancována v dubnu 2020 za pomoci prostředků národního programu Státního fondu životní prostředí ČR. Projekt Územní studie krajiny ORP Blovice byl DOTAČNĚ podpořen ve 100 % míře.


Harmonogram akce:

11/2016 - 1/2017 - výběr zhotovitele ukončený podpisem smlouvy o dílo

6/2017 - veřejné plánování v Lidovém domě v Blovicích  pozvánka 

5/2018 -  projednání návrhu ÚSK prezentace

10/2018 - veřejné projednání návrhu ÚSK

12/2018 - finální návrh dokumentu Územní studie krajiny ORP Blovice

 

 

Důležité dokumenty:

Prezentace z veřejného projednání ÚSK

Prezentace z prního veřejného plánování ÚSK

Mapa A  Mapa B  Mapa C  Mapa D

Zadání ÚSK ORP Blovice

Dokumenty k veřejné zakázce

Návrh ÚSK k nahlédnutí ZDE

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
5
1
8
2
7
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
8
9
7
10
5
11
6
12
5
13
6
14
6
15
7
16
6
17
5
18
5
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
4