rozšířené vyhledávání
Blovice

O projektu

Logo OPLZZ

Název projektu: Vzdělávání v regionálním eGON centru ORP Blovice

Reg.č.projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00038

Město Blovice realizovalo od 1.9.2009 do 31.8.2012 projekt vzdělávání v oblasti eGovernmentu ve svém nově zřízeném Regionálním eGON centru ORP Blovice. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Město Blovice nabízelo vzdělávání pro představitele  a zaměstnance samosprávy a státní správy v rámci ORP Blovice, Nepomuk a Přeštice, a to zcela zdarma. Kurzy byly buď prezenční, nebo bylo možné se sebevzdělávat distančně - formou eLearningu.

Vzdělávání úředníků, kteří jsou základním stavební kamenem veřejné správy, je jedním z ústředních prvků, které mohou zvýšit kvalitu veřejné správy, potažmo služeb pro občany, protože ti jsou klienty veřejné správy a tak je na ně třeba nahlížet. Je nutné jim co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné míře pro občany zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování. 

Zhodnocení projektu

Projekt byl k 31.8.2012 formálně ukončen. Za období 2009-2012 jsme proškolili celkem 10515 hodin, z toho 734 prezenčně a 9781 distančně. Celkově bylo dosaženo hodnoty 195 proškolených osob (plán 170), z toho 140 žen a 55 mužů. Úspěšně proškolených, kteří absolvovali nejméně 4 kurzy bylo 94 osob. Celkový počet absolventů dosáhl hodnoty 881 (plán 845), z toho 679 žen a 202 mužů. v rámci projektu byl vytvořen inovovaný produkt - vzdělávací portál pro zájemce v období udržitelnosti.

Celkové náklady projektu činily 1.942.100,63Kč, z toho 85% činí dotace EU z programu OP LZZ. Cíle projektu byly splněny. Průběh projektu a jeho výstupy a výsledky hodnotíme jako velice úspěšné.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, jimi zřízených organizací a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků. Dalším cílem je zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků. Třetím cílem je zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.V území ORP Blovice, ORP Přeštice a ORP Nepomuk žije cca 42 tis. obyvatel, nachází se zde 75 obcí a desítky zřízených příspěvkových organizací. Cílem projektu je zajistit vyšší vzdělanost v oblasti eGovernmentu u všech dotčených cílových skupin napříč všemi zmíněnými ORP.

Cílové skupiny

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Realizační tým:

Ing. Michal Hodek – projektový manažer, odpovídá za komunikaci s poskytovatelem dotace, za finanční stránku projektu a veřejné zakázky; kontakt: e-mail:michal.hodek(at)mublovice.cz, tel.371 516 135

Ondřej Wild – manažer vzdělávání, odpovídá za vzdělávací centrum; kontakt: e-mail: ondrej.wild(at)mublovice.cz, tel.371 516 148

Mgr. Jan Kadeřávek, Jiří Šmidingr – členové lektorského týmu, kontakt: tel.371 516 134

Jitka Čejková – finanční účetní, odpovídá za zaúčtování projektu, výplatu mezd a odměn; kontakt: e-mail: jitka.cejkova(at)mublovice.cz, tel.371 516 171

 


Aktuality:

V únoru 2010 byla zřízena v rámci projektu nová školící místnost vybavená potřebnou didaktickou technikou, a to v budově Měú Blovice na adrese Hradišťská 148, 2.patro. Zahájení provozu školícího centra je v plném provozu od 1.3.2010, minimálně jednou měsíčně se zde konají prezenční kurzy.


1.monitorovací období

K 30.4.2010 bylo uzavřeno 1.monitorovací období, monitorovací zpráva byla schválena v říjnu 2010. Celkové způsobilé výdaje projektu činily za toto období 443.874,-Kč, z toho 199.229,-Kč činil nákup didaktické techniky.

Za toto období jsme obdrželi zálohově částku dotace ve výši 342.125,-Kč.


2.monitorovací období

K 31.10 2010 bylo uzavřeno 2.monitorovací období, monitorovací zpráva byla schválena 6.6.2011

Dosažené úspěchy v 2.MO:

Celkově bylo za 2.MO proškoleno 66 osob, z toho 49 žen a 17 mužů. Od počátku projektu bylo dosaženo hodnoty 78 proškolených osob (ženy 56, muži 22) Vhledem k celkovému plánu 115 proškolených osob se jedná o více než 67,8%. Za zmíněné MO jsme dosáhli 144 absolventů, z toho 107 žen a 37 mužů.Celkový počet úspěšných absolventů od počátku projektu dosáhl 226 žen a 69 mužů, tj. celkem 295 absolventů, tj.z plánovaných 675 jsme dosáhli 43,7%. 

Evidujeme nadále větší zájem ze strany studentů o distanční školení než prezenční formu. Klíčový zájem je ze strany Měú Blovice, v širší souvislosti zájemci z ORP Blovice. Největší podíl kurzů tvoří kancelářské balíky MS WORD a Excel.


3.monitorovací období

K 1.5.2011 bylo uzavřeno 3.monitorovací období (polovina trvání projektu), předpoklad předložení monitorovací zprávy č.3 je do 30.6.2011.

V 3.MO evidujeme zvýšený zájem ze strany ORP Nepomuk a ORP Přeštice a díky tomu naplnění některých indikátorů.

Ve 3. monitorovacím období bylo proškoleno 105 osob, z toho 79 žen a 26 mužů. Od začátku projektu bylo proškoleno 153 osob, z toho 112 žen a 41 mužů. Za toto období jsme proškolili 184 absolventů. z čehož 132 tvoří ženy a 52 muži. Poměr absolventů v prezenční a distanční formě je 21:163. Od začátku projektu jsme proškolili 358 žen-absolventek a 121 mužů-absolventů, dohromady tedy 479 absolventů. Tyto hodnoty jsou tvořeny dohromady 2775 odškolenými hodinami za toto období. Za dobu fungování vzdělávacího centra jsme odškolili celkem 6632 hodin.

Monitorovací zpráva za 3. monitorovací období byla schválena v září 2011.


4.monitorovací období

K 31.10 2011 bylo uzavřeno 4.monitorovací období, během kterého došlo k naplnění druhého roku života projektu vzdělávání. Předložení monitorovací zprávy ke schválení se předpokládá do 30.11.2011.

Dosažené úspěchy ve 4.MO:

Celkově bylo za 4.MO proškoleno 63 osob, z toho 50 žen a 13 mužů. Od počátku projektu bylo dosaženo hodnoty 158 proškolených osob (ženy 117, muži 41) Vhledem k původnímu plánu 115 proškolených osob došlo k překročení o 37%. Budeme poskytovatele dotace tedy žádat o navýšení tohoto indikátoru. Za zmíněné MO jsme dosáhli 152 absolventů, z toho 127 žen a 25 mužů.Celkový počet úspěšných absolventů od počátku projektu dosáhl 485 žen a 146 mužů, tj. celkem 631 absolventů, což odpovídá 93,5% z celkového plánu. Také u tohoto indikátoru budeme žádat poskytovatele dotace o jeho navýšení. V indikátoru odškolených hodin se naopak pohybujeme blízko plánovaných hodnot, což při 7664 odškolených hodinách tvoří 75% plánu.

Stále přetrvává vyšší zájem o distanční kurzy oproti prezenčním. Zvýšené pozornosti se dostává především aktuálním tématům Seznam orgánů veřejné moci a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

K 31.10.2011 dosáhly způsobilé výdaje projektu 1 380 521,- Kč a bylo nám poskytovatelem dotace zálohově vyplaceno 1 026 377,- Kč.

Monitorovací zpráva za 4.MO byla schválena v červnu 2012.


5.monitorovací období

Poskytovatelem dotace bylo odsouhlaseno spojení 5.monitorovacího období s 6.závěrečným obdobím, které končí k 31.8.2012.

S projektem jsme seznámili 26.6.2012 starosty obcí ORP Blovice

Dosažené úspěchy v 5.MO:

Celkově bylo za 5.MO podpořeno 89 osob, z toho 66 žen a 23 mužů. Od počátku projektu bylo dosaženo hodnoty 195 proškolených osob (ženy 140, muži 55). Vhledem k  plánu 170 proškolených došlo k překročení MI o 14%. Za zmíněné MO jsme dosáhli hodnoty 256 absolventů, z toho 200 žen a 56 mužů. Celkový počet úspěšných absolventů od počátku projektu dosáhl 679 žen a 202 mužů, tj. celkem  881 absolventů, což odpovídá splnění plánu na 104%. Odškolených hodin bylo za 5.MO 2756hod., za celý projekt 10515 hodin, z toho 9781 hodin distanční formou a 734 odškoleno prezenčně.

 setkání starostů ORP

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
8
1
7
2
5
3
6
4
6
5
5
6
7
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
6
16
5
17
5
18
6
19
5
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
7
2
6