rozšířené vyhledávání
Blovice

Odbor životního prostředí

Formuláře odboru životního prostředí

 

Vodoprávní úřad:

Formuláře pro vodoprávní úřad jsou k dipozici na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/?pos=20

 

Ochrana ovzduší:

 

Odpadové hospodářství:

1. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - zde ke stažení
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok, lze podat prostřednictvím www.ispop.cz

Změna množství odpadu dle § 39 odst.2 , zák. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů pro "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" množství nebezpečných odpadů je více než 100kg a ostatních odpadů je  více než 100t.

ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY :  

epodatelna(at)mublovice.cz

 

Státní správa lesů:

1. Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba

2. Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba

3. Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů

4. Žádost o souhlas s umístěním staveb ve vzdálenosti do 30-ti m od kraje lesních pozemků

5. Žádost o stanovisko s umístěním stavby na lesním pozemku

6. Žádost o odnětí lesního pozemku
 

Ochrana přírody:

1. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit  nebo změnit krajinný ráz - fyzická osoba

2. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz - právnická osoba

3. Žádost o zásah do VKP - fyzická osoba

4. Žádost o zásah do VKP - právnická osoba

5. Žádost o zalesnění

6.Žádost o odlov geograficky nepůvodních živočichů

7. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les

 

Ochrana zemědělského půdního fondu:

1. Žádost o odnětí půdy ze ZPF - zde ke stažení (42 kB)

 

 Rybářství:

1. Žádost o vydání rybářského lístku

2. Žádost o vydání rybářského lístku pro dítě

 

 Myslivost:

1. Žádost o vydání loveckého lístku

 

 Jednotné environmentální stanovisko (JES)

1. Žádost o závazné stanovisko (JES)

2. Náležitosti žádosti o JES podle právních předpisů

3. Vzor žádosti o předběžnou konzultaci

 

 Obecné formuláře:

1. Žádost o stanovisko-fyzická osoba

2. Plná moc

3. Čestné prohlášení

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
6
3
5
4
5
5
6
6
8
7
6
8
5
9
6
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
6
17
6
18
7
19
5
20
5
21
6
22
5
23
6
24
6
25
5
26
6
27
7
28
6
29
5
30
6
31
5
1
6
2
5
3
5
4
5