rozšířené vyhledávání
Blovice

Rozpočet a závěrečný účet

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019 - zde ke stažení

Porovnávací tabulka - Poslední rozpočtová úprava 2019 a skutečnost příjmů a výdajů 2019 - zde ke stažení

 

2020

 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2020 a porovnávací tabulka

Schváleno na zasedání ZM 6/19 dne 11.12.2019

Oznámení o uveřejnění - zde ke stažení 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2020 - zde ke stažení

Porovnávací tabulka - zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice 2021 - 2023

Schváleno na zasedání ZM 6/19 dne 11.12.2019

Oznámení o uveřejnění - zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice 2021 - 2023 - zde ke stažení

 

Návrh rozpočtu města Blovice na rok 2020 a porovnávací tabulka

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

Návrh rozpočtu města Blovice na rok 2020 - zde ke stažení

Porovnávací tabulka - zde ke stažení

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2020 mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 25.11.2019 do 11.12.2019) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 11.12.2019, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice 2021 - 2023

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2021 - 2023 - zde ke stažení

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 25.11.2019 do 11.12.2019) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 11.12.2019, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice.

Schválené rozpočty všech příspěvkových organizací města Blovice na rok 2020 a střednědobé výhledy na roky 2021 a 2022

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

RM na svém jednání dne 25.11.2019 schválila níže uvedené rozpočty příspěvkových organizací města Blovice.

Celkový rozpočet města Blovice na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019

Schválený rozpočet ZUŠ Blovice - zde ke stažení

Schválený rozpočet MKS LD Blovice - zde ke stažení

Schválený rozpočet DDM Blovice - zde ke stažení

Schválený rozpočet MŠ Blovice - zde ke stažení

Schválený rozpočet ZŠ Blovice - zde ke stažení

 

Návrhy rozpočtů 2020 a střednědobých výhledů 2021, 2022 příspěvkových organizací města Blovice

Odkaz - Oznámení o zveřejnění

ZŠ Blovice - Návrh - zde ke stažení

MŠ Blovice - Návrh - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - Návrh - zde ke stažení

DDM Blovice - Návrh - zde ke stažení

LD Blovice - Návrh - zde ke stažení

Finální verze rozpočtů a střednědobých výhledů bude projednána zřizovatelem na jeho nejbližším jednání.

 

Schválený Závěrečný účet MB za rok 2018

Zastupitelstvo města Blovice na svém zasedání dne 19.6.2019, od 17:00 h schválilo Závěrečný účet města Blovice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bez výhrad.

Odkaz na uveřejnění - zde ke stažení

Závěrečný účet MB 2018 textová a hodnotící část  zde ke stažení

 

Návrh Závěrečného účtu MB za rok 2018

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání Zastupitelstva města Blovice dne 19.6.2019, 17:00 h nebo ústně přímo na tomto zasedání.

 

Odkaz na uveřejnění - zde ke stažení

 

ROK 2019

Rozpočtové úpravy rozpočtu města Blovice 2019

FIN 2 - 12 - výkazy

Fin 2 - 12 k 31.3.2019 - Zde ke stažení

Fin 2 - 12 k 30.6.2019 - Zde ke stažení

Fin 2 - 12 k 31.8.2019 - zde ke stažení

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2019 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice 2020 -2022

 

Schválený rozpočet 2019 a střednědobé výhledy 2020, 2021 příspěvkových organizací města Blovice 

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2019

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2019 mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 23.11.2018 do 10.12.2018) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 10.12.2018, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

Dle zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3 - informace uveřejněny (rozklikávací formou) na http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00256455#rozpocet-vydaje-odvetvovy

 

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2020 - 2022

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 23.11.2018 do 10.12.2018) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 10.12.2018, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice.

 

Zveřejnění  návrhů rozpočtů na rok 2019 a návrhů střednědobých výhledů na rok 2020, 2021 příspěvkových organizací města Blovice

 

ROK 2018

Výkazy k 31.12.2018

 

Výkazy k 30.9.2018

 

Výkazy k 30.6.2018

 

Výkazy k 31.03.2018

 

Úpravy rozpočtu města Blovice na rok 2018

 

Schválený závěrečný účet města Blovice za rok 2017 

- schváleno na ZM Blovice dne 16.05.2018

 • Závěrečný účet města Blovice za rok 2017 - textová část - zhodnocení roku 2017 - zde ke stažení
 • Přehled  příjmů a výdajů rozpočtu města Blovice 2017 - skutečnost x čerpání - zde ke stažení               
 • Rozvaha, výsledovka, zadluženost města Blovice - rok 2017 - zde ke stažení
 • Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice - zde ke stažení
 • Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Program podpory spolků a neziskových organizací - zde ke stažení
 • Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Mimoprogramové dotace - zde ke stažení
 • Přehled přijatých dotací a transferů do rozpočtu města Blovice v roce 2017 - zde ke stažení
 • Sociální fond města Blovice - zde ke stažení
 • Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2017 - graf - zde ke stažení
 • Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 - zde ke stažení

 

 

Rozpočet, účetní výkazy města Blovice a účetní výkazy příspěvkových organizací města Blovice lze shlédnout zároveň (rozklikávací formou) na webu: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

 

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2017

Rozpočet, účetní výkazy města Blovice a účetní výkazy příspěvkových organizací města Blovice lze shlédnout zároveň (rozklikávací formou) na webu: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

 

Schválený rozpočet města Blovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021

 • Schválený rozpočet města Blovice na rok 2018 - zde ke stažení
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019. 2020, 2021 - zde ke stažení
 • Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2019, 2020 - zde ke stažení

 

Návrh rozpočtu města Blovice 2018

Dle zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3 - informace uveřejněny (rozklikávací formou) na http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice 2019, 2020, 2021

 • Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2019,2020,2021 - zde ke stažení .

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.12.2017 nebo ústně  dne 11.12.2017 při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice.

 • Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2018, 2019 - zde ke stažení .

 

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 100 tis. na pokrytí celkových nákladů na pořízení šatních skříněk II. etapa

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 3 tis. na nákup stoličky k pianinu

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 100 tis. na pokrytí nezbytných nákladů spojených s uvedením přístavby DDM do provozu

 

Zveřejnění  návrhů rozpočtů na rok 2018 a návrhů střednědobých výhledů na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

 

Konec roku 2017 - rozpočtové úpravy města Blovice

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25
1
26 27 28 29
2
1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5