Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

 

Blovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Blovice

  • adresa: Tyršova ul., 336 01  BloviceUkázat na mapě
  • tel., fax: 371 522 217
  • www: www.sdhblovice.cz

 

  • Starosta sboru: Bc. Andrej Červený, telefon: 602 786 136
  • e-mail: info(at)sdhblovice.cz, And5(at)seznam.cz

 

  • Velitel jednotky: Pavel Januš
  • telefon: 775 974 822
  • e-mail: pajanus83(at)gmail.com

Sbor dobrovolných hasičů v Blovicích byl založen v roce 1882. Blovická obec darovala založenému sboru ruční čtyřkolovou stříkačku a přenesla na sbor právo působení při požárech. Prospěšné působení sboru se projevilo velmi brzy. Již krátce po svém založení a i v pozdějších letech musel sbor velmi často zasahovat při požárech. Do roku 1918 se zúčastnil sbor v samotných Blovicích hašení 29 požárů a na Hradišti a Bohušově to bylo 7 požárů. Sbor zasahoval i při požárech v okolí a hned po svém založení se činně zúčastnil 4 požárů.

Spolu s požární ochranou se blovičtí hasiči vždy velice významně podíleli i na kulturním životě města. V této činnosti pokračuje sbor i v dnešní době, kdy pořádá, nebo ve spolupráci s ostatními blovickými organizacemi spolupořádá několik akcí, např. Hasičský bál, dětský den s názvem „Hasiči dětem“, Slavnosti Svobody, Letní tábor mladých hasičů, podzimní dětskou soutěž mladých hasičů, Memoriál Jaroslava Matase a Jaroslava Bystřického a další.

V roce 2001 se sbor rozhodl renovovat historický automobil Škoda 154 „Máňa“ rok výroby 1930, který je v majetku sboru od roku 1974. Slavnostně byla zrenovovaná Máňa předvedena veřejnosti 28. října 2005 na blovickém náměstí. V letech 2012 až 2013 došlo na renovaci další historické techniky, tentokrát dvoukolové stříkačka značky Stratílek typ 605, rok výroby 1933.

Součástí SDH je "Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce", jejímž zřizovatelem je podle zákona město, ve kterém jednotka SDH obce působí. Naše jednotka SDH obce byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9. října 1995 a je zařazena do kategorie JPO II, ale pracuje v režimu JPO III. Členové jednotky působí v jednotce dobrovolně, při svém hlavním zaměstnání a v případě vyhlášení poplachu (v našem městě pomocí mobilních telefonů a pagerů, který má  každý člen výjezdové jednotky k dispozici) se členové jednotky musí neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice. Jednotka musí vyjet k události do 10 minut od vyhlášení poplachu. V jednotce v současné době působí 25 členů, z toho dva členové jsou zařazeni jako kynologové.

Jednotka je předurčena pro řešení mimořádných událostí, jako jsou například požáry, dopravní nehody, nebezpečné látky, živelné pohromy, technické a technologické pomoci a to i mimo katastrální území města Blovice.

V říjnu 2005 pořídilo město Blovice jednotce nové vozidlo typu CAS 24 na podvozku Mercedes Atego. Dále má jednotka k dispozici vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP, DA 8 – Ford Tranzit a TA1 – Tatru T623, motorový člun, kalová čerpadla, přenosnou motorovou stříkačku, 40 m norných stěn a další technické vybavení.

V roce 2018 předalo město Blovice hasičům do užívání novou hasičskou zbrojnici, akce byla financována z rozpočtu města za pomoci dotace MV GŘ HZS a Plzeňského kraje.

sdh blovice - autopark

Více informací o SDH Blovice naleznete na stránkách sboru.