rozšířené vyhledávání
Blovice

Zpracování plánu ÚSES ORP Blovice

EU Ministerstvo životního prostředí

 

Zpracování plánu ÚSES ORP Blovice

 

R. č. projektu:                        CZ.05.4.27./0.0/0.0/17_052/0011298

Poskytovatel:                         Ministerstvo životního prostředí

52. výzva Ministerstva životního prostředí 2014 – 2020, podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

Registrace akce:                                      7/2020

Rozhodnutí o poskytnutí podpory:    7/2021

Plán fyzické realizace projektu:           1/2021 – 4/2022

Celkové náklady akce:                            1.077.578 Kč

Výše dotace (85%):                                  915.941,30 Kč

Zpracovatel:                                              Ing. Klára Salzmann, Ph. D.

 

Účel akce:

Zpracování Plánu ÚSES ORP Blovice.

Bude zpracován jednotně pro celé území ORP Blovice, kromě CHKO Brdy. Rozloha činí 20 014 ha.

Odůvodnění:

Pro jednotlivé obce a jednotlivá katastrální území  ORP Blovice byl v minulosti ÚSES zpracován v různou dobu a různými zpracovateli. Stávající ÚSES na území ORP Blovice je tedy značně nejednotný a roztříštění. Je bez správných návazností mezi jednotlivými katastrálními územími nebo bez vhodných návazností přes hranice ORP. Pro jednotlivé obce byl zpracován pouze na úrovni generelu, případně převeden na úroveň plánu. Dosavadní ÚSES v žádné části ORP Blovice nebyl zpracován dle platné metodiky vydané MŽP ČR v březnu 2017.

Co je ekologická stabilita krajiny:

Nejhodnotnější pro ekologickou stabilitu krajiny jsou údolní nivy vodních toků a přírodě blízké lesní porosty. Mozaika hodnotných biotopů v celém řešeném území je tvořena pestrou směsí přírodě blízkých lesů, luk, skal a vodních a mokřadních společenstev. Plošné zastoupení přírodě blízkých a přirozených společenstev v celém území je poměrně malé, v různých částech ORP se značně liší a odpovídá míře využití krajiny člověkem a míře použití moderních technologických postupů v zemědělství a lesnictví, případně míře zasažení krajiny stavbami technické a dopravní infrastruktury.

Zpracování:

Plán bude zpracován dle „Metodiky MŽP“. Při vymezování systému budou uplatněny základní principy vymezování ÚSES popsané v této metodice.

V plánu bude zpřesněno vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a bude stanovena navazující koncepce místního (lokálního) ÚSES zahrnující vymezení jeho jednotlivých skladebných částí. Výsledkem bude vymezení funkčně propojené sítě ÚSES zahrnující konkrétní (tj. upřesněná) plošná vymezení jednotlivých biocenter a biokoridorů všech tří hierarchických úrovní ÚSES v měřítku katastrální mapy a také plošná a liniová vymezení interakčních prvků.

Tento plán bude důležitým dlouhodobým podkladem pro rozhodování v území a měl by výrazně přispět k posílení ekologické stability místní krajiny a o k ochraně a podpoře biodiverzity v území ORP Blovice.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
8
1
7
2
5
3
6
4
6
5
5
6
7
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
6
16
5
17
5
18
6
19
5
20
4
21
4
22
4
23
5
24
5
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
5
31
4
1
7
2
6