rozšířené vyhledávání
Blovice

Ochrana oznamovatelů

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti města Blovice, jeho organizačních složek či Městské policie Blovice?

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a vnitřní organizační směrnicí č. 6/2023 města Blovice byla určena příslušná osoba, která je pověřená k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“). 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Město Blovice deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany města.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Komunikace s příslušnou osobou

Příslušná osoba: Bc. Igor Špelina, oddělení krizového řízení

Písemná a ústní komunikace

Adresa:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

Obálka musí být zalepena a označena: POUZE K RUKÁM ODPOVĚDNÉ OSOBY.

Zabezpečená e-mailová adresa: whistleblowing@mublovice.cz

Písemné oznámení

V případě písemného oznámení lze také vyplnit formulář ZDE.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
5
11
3
12
3
13
3
14
5
15
5
16
5
17
4
18
4
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
5
28
4
29
4
1
3
2
3
3
5