rozšířené vyhledávání
Blovice

Zřízení exteriérové environmentální učebny ZŠ Blovice

logo eu a mmr

Název projektu : Zřízení exteriérové environmentální učebny ZŠ Blovice

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017187

Projekt „Zřízení exteriérové environmentální učebny ZŠ Blovice“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Předmětem projektu je stavba zahradního altánu / učebny pro environmentální výuku Základní školy a Gymnázia Blovice. Stavba se nachází na zahradě v areálu školy. Zároveň bude zřízena přípojka vody a elektřiny do altánu a bude řešena dešťová kanalizace nadzemní jímkou s bezpečnostním přepadem.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění dostupnosti přírodovědného, technického a řemeslného vzdělávání.

Specifické cíle:

1. Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání -environmentální učebna, člověk a svět práce - cvičná kuchyně na ZŠ

2. Zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Blovice - integrací  do výuky dojde ke zvýšení efektivity vzdělávání, zvýšení praktických kompetencí žáků

3. Zkvalitnění naplňování výstupů ŠVP - s moderním vybavení je efektivita naplnění výstupů ŠVP ZŠ Blovice výrazně vyšší

4. Zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ Blovice - naplněním projektu dojde ke zvýšení řady kompetencí žáků ZŠ Blovice, zvýší se tak jejich úspěšnost v soutěžích vyhlášených MŠMT, při přijímání a studiu na vyšších stupních primárního vzdělávání a potažmo (nepřímo a potenciálně) jejich úspěch na trhu práce.

5. Stabilizace vzdělávací soustavy ORP Blovice - moderní silná ZŠ s odpovídajícím vybavením může konkurovat vzdálenějším a lépe vybaveným SŠ v Plzni, míněn je předčasný odchod žáků ZŠ na osmiletá gymnázia. Udržení žáků v oblasti zamezí předčasné migraci vzdělanostního potenciálu a jeho integraci do velkých sídel v rámci Plzeňského kraje

Projekt řeší inovaci (zkvalitnění) vzdělávání na této ZŠ. Cílem je zkvalitnění výuky v odborných učebnách.  Město Blovice jako zřizovatel ŽS Blovice investuje poměrně značné prostředky do rozvoje vzdělávání a zabezpečení kvalitního zázemí. Připravovaná investice je tak dalším logickým krokem k zajištění moderního vzdělávacího prostředí.  Prostor venkovní učebny umožní vzdělávací rozvoj žáků při pobytu na čerstvém vzduchu. 

Venkovní učebna zajistí výuku podobnou režimu v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit školní družiny, školních kroužků a akcí pořádaných školou. Díky technické vybavenosti lze propojit moderní inovativní vzdělávání s přírodou, a to v oblasti všech předmětů v rámci průřezového tématu environmentální výchova. Stěžejní vzdělávací oblastí je přírodopis a pěstitelské práce. A to především v budování vztahu k přírodě, prohlubování poznatků o přírodních jevech, vnímání pestrosti přírodní říše. Venkovní učebna přináší žákům daleko větší možnosti prožitkového učení a rovněž propojení všech vzdělávacích oblastí do integrovaných celků.

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
4
23
5
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
4
2
4
3
5
4
5
5
4