rozšířené vyhledávání
Blovice

Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování

publicita ROP

Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice

Realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2015. Byl sestaven projektový tím, byla provedena analýza potřebnosti a byl připraven rozpočet. Dále byly připraveny podklady pro vytištění projektové žádosti. Byly provedeny další kroky nutné pro realizaci, tedy zastupitelstvo města Blovice schválilo předfinancování a spolufinancování projektů.

Po zaregistrování žádosti probíhal proces hodnocení projektu. Byla provedena úprava počtu indikátorů a návazně také rozpočtu. Dne 19. 1. 2014 jsme obdrželi oznámení o schválení financování projektu. Ve stanovené lhůtě byly na ÚRP doručeny podklady nutné pro podpis smlouvy. Dne 30. 1. 2015 byla podepsána smlouva o podmínkách poskytnutí dotace. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace bylo stanoveno na 1. 2. 2015. Jednalo se o indikativní datům. Reálné zahájení fyzické realizace totiž proběhlo dne 19. 12. 2014, kdy byla vystavena objednávka na publicitu.

Od ledna 2015 byly uzavřeny dohody s manažerem projektu a dalšími členy realizačního týmu. Od zahájení fyzické realizace bylo hlavní náplní zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele projektu. Přestože původně bylo plánováno provedení dvou veřejných zakázek realizovaných jako VZMR, v souladu s pravidly ROP a zejména se zákonem o veřejných zakázkách jsme se rozhodli konec je realizovat dodávky v projektu jako jednou veřejnou zakázku, a to formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky.

Dne 9. 2. 2015 byla tato veřejná zakázka zahájena. Celá se skládala ze čtyř částí. Administraci zakázky provedla firma Mazeppa. Na základě této veřejné zakázky byly uzavřeny 3 smlouvy o dílo a byla zahájena dodávka předmětu projektu. Vzhledem k tomu, že v jedné části byly nabídky vyloučeny, bylo na tuto část vypsáno nové výběrové řízení. Opět se jednalo o zjednodušené podlimitní řízení. Po úspěšném uzavření smlouvy došlo i k dodání tohoto předmětu zakázky.

Při realizaci zakázek nedošlo k žádným změnám. Dodané učební pomůcky, přístroje, materiál a další vybavení byly postupně instalovány. Do realizace projektu byl zapojen celý projektový tím, včetně partnera projektu základní školy Blovice. Byly dodrženy podmínky publicity projektu, byly naplněny indikátory projektu a ostatní definovaná kritéria. Také byly naplněny cíle projektu a synergické vazby. Majetek byl postupně zařazován do inventárních karet a následně bude pojištěn. Fyzická realizace projektu byla ukončena plněním objednávky na publicitu dne 30. 6. 2015.

Celý realizační tým, partner ZŠ Blovice, žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ Blovice se těší na zahájení nového školního roku 2015-2016, kdy bude pořízené vybavení, přístroje a didaktická technika využívána při běžné výuce i volnočasových aktivitách.

ROP 1

Obr. 1: Dle pravidel publicity projektu byla realizace projektu prezentována prostřednictvím banneru ve vstupní hale školy

ROP 2

Obr. 2: V projektu byly nakoupeny měřící přístroje firmy Vernier pro fyziku, chemii a biologii se sondami a notebooky. Uplatnění najdou i terénní měřicí stanice pro žáky (vpravo)

ROP 3

Obr. 3: Didaktické stavebnice pro fyziku žákům umožní modelovat řadu fyzikálních jevů

ROP 4

Obr. 4: Také přírodopis se dočká inovace. Škola získala kvalitní mikroskopy, včetně učitelského badatelského videomikroskopu s připojením k notebooku.

ROP 5

Obr. 5: Novou přenosnou techniku si užijí žáci i v kmenových třídách; nové IT zázemí to umožňuje.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
6
3
5
4
5
5
6
6
8
7
6
8
5
9
6
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
6
17
6
18
7
19
5
20
5
21
6
22
5
23
6
24
6
25
5
26
6
27
7
28
6
29
5
30
6
31
5
1
6
2
5
3
5
4
5