rozšířené vyhledávání
Blovice

Platné územní plány ORP Blovice

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP BLOVICE zde

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN BLOVICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

     - Textová část - zde ke stažení (28.48 MB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN BLOVICE - změna č. 1

     - Změna č. 1 ÚP BLovice - zde ke stažení (8.05 MB)

      - Odůvodnění změny č. 1 ÚP BLovice - zde ke stažení (18.38 MB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN BLOVICE  zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN VLČTEJN 

I. Územní plán:

    - Textová část zde ke stažení 

    - Základní členění území zde ke stažení 

    - Hlavní výkres zde ke stažení 

    - Dopravní a technická infrastruktura zde ke stažení  

    - VPS a asnace zde ke stažení 

II. Odůvodnění územního plánu

   - Textová část zde ke stažení 

   - Širší vztahy zde ke stažení 

   - Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení 

   - Koordinační výkres zde ke stažení 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKAVA PO ZMĚNĚ č. 2

     - Textová a grafická část zde ke stažení (7.39 MB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVNO

 

I. Územní plán:

     - Textová část zde ke stažení

      - Základní členění území zde ke stažení

      - Urbanistická koncepce zde ke stažení

      - Dopravní a technická infrastruktura zde ke stažení

      - VPS a asanace zde ke stažení

II. Odůvodnění územního plánu

      - Textová část zde ke stažení

       - Koordinační výkres zde ke stažení

       - Širší vztahy zde ke stažení

       - Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení

       - Limity využití území zde ke stažení

       

ÚZEMNÍ PLÁN ZDEMYSLICE

I. Územní plán:

      - Textová část zde ke stažení

      - Urbanistická koncepce zde ke stažení

      - Základní členění území zde ke stažení

      - Dopravní a Technická infrastruktura zde ke stažení

      - VPS a asnace zde ke stažení

II. Odůvodnění územního plánu:

     - Textová část zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN DRAHKOV

     Územní plán:

     - Textová část zde ke stažení

     - Základní členění území zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

   Odůvodnění územního plánu:

     - Textová část zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - Zábory ZPF zde ke stažení

    

ÚZEMNÍ PLÁN CHOCENICE

     - Textová část zde ke stažení

     - Výkres zákl. členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres koncepce veřejné infrastr. zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Výkres širších vztahů zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Výkres předpokl. záborů půdního fondu zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN LETINY - úplné znění

     - Textová část zde ke stažení (528.06 kB)

     - Základní členění území 1a - zde ke stažení (874.64 kB)

     - Základní členění území 1b - zde ke stažení (1.97 MB)

     - Urbanistická koncepce 2a - zde ke stažení (1.62 MB)

     - Urbanistická koncepce 2b - zde ke stažení (4.19 MB)

     - Dopravní a technická infrastruktura 3a - zde ke stažení (1.5 MB)

     - Dopravní a technická infrastruktura 3b - zde ke stažení (3.98 MB)

     - VPS a asanace 4a -  zde ke stažení (874.24 kB)

     - VPS a asanace 4b -  zde ke stažení (1.96 MB)

     - Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres 1a zde ke stažení (3.64 MB)

     - Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres 1b zde ke stažení (8.62 MB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN LETINY - změna č. 1

     - Textová část zde ke stažení (338.41 kB)

     - Základní členění území 1a -  zde ke stažení (877.27 kB)

      - Základní členění území 1b -  zde ke stažení (1.75 MB)

     - Urbanistická koncepce 2a - zde ke stažení (1.26 MB)

     - Urbanistická koncepce 2b - zde ke stažení (2.79 MB)

     - Dopravní a technická infrastruktura 3a -  zde ke stažení (1.22 MB)

     - Dopravní a technická infrastruktura 3b - zde ke stažení (2.86 MB)

     - VPS a asanace 4a -  zde ke stažení (884.17 kB)

     - VPS a asanace 4b -  zde ke stažení (1.76 MB)

     - Odůvodnění změny územního plánu - Textová část zde ke stažení (617.39 kB)

     - Odůvodnění změny územního plánu - Srovnávací text zde ke stažení (571.34 kB)

     - Odůvodnění změny územního plánu - Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení (37.5 kB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN LETINY

 

     - Textová část zde ke stažení

     - Základní členění území zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Dopravní infrastruktura zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

     - VPS a asanace zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Textová část zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Širší vztahy zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Předpokládaný zábor ZPF, PUPFL zde ke stažení

REGULAČNÍ PLÁN LETINY

     - Textová část zde ke stažení

     - Urbanistická koncepce zde ke stažení

     - Dopravní infrastruktura zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

 

 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MILÍNOV - ÚPLNÉ ZNĚNÍ  PO ZMĚNĚ Č. 1   zde ke stažení

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÉ MITROVICE

     - Textová část zde ke stažení

     - ÚP - Výkres základního členění zde ke stažení

     - ÚP - Hlavní výkres zde ke stažení

     - ÚP - Výkres VPS zde ke stažení

     - ÚP - Výkres pořadí změn zde ke stažení

     - Odůvodnění - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres dopravní infrastruktury zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres tech. infrastruktury zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres širších vztahů zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres předpokl. záborů PFzde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN SEČ

     - Textová část - výrok zde ke stažení

     - Základní členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Doprava zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

     - Textová část - odůvodnění zde ke stažení

     - Koordinační výkras zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍŽOVICE

     - Textová část ÚP zde ke stažení

     - Výkres základního členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - Zábory ZPF zde ke stažení

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍZOVICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 1

Textová část zde ke stažení

Grafická část (výroková část):

Základní členění území zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

VPS po změně č. 1 zde ke stažení

Koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

Grafická část (odůvodnění):

Koordinační výkres zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN ÚNĚTICE

      - Textová část ÚP zde ke stažení

      - Textová část - odůvodnění ÚP zde ke stažení

      - Výkres základního členění území zde ke stažení

      - Hlavní výkres zde ke stažení

      - Výkres VPS zde ke stažení

      - koordinační výkres zde ke stažení

      - Širší vztahy zde ke stažení

      - Zábory ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN ŽDÍREC

      - Textová část zde ke stažení

      - Výkres základního členění území zde ke stažení

      - Hlavní výkres zde ke stažení

      - Výkres veřejné infrastruktury zde ke stažení

      - Výkres VPS zde ke stažení

      - Širší vztahy zde ke stažení

      - Koordinační výkres zde ke stažení

      - Zábory ZPF zde ke stažení

 

ÚPN-SÚ SPÁLENÉ POŘÍČÍ - právní stav po změně č. 2

    - Textová část zde ke stažení

    - Textová část (Vyhláška o závazných částech úz. plánu SÚ) zde ke stažení

    - Funkční využití ploch zde ke stažení

    - Doprava zde ke stažení

    - Území města zde ke stažení

    - Veřejně prospěšné stavby zde ke stažení

    - Koordinační výkres zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA SPÁLENÉ POŘÍČÍ, MÍSTNÍ ČÁST LIPNICE, HORNÍ LIPNICE

    - Textová část zde ke stažení

     - Majetková mapa zde ke stažení

     - Problémový výkres zde ke stažení

     - Návrh zde ke stažení

     - Návrh - letecký snímek zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Vizualizace 1 zde ke stažení

     - Vizualizace 2 zde ke stažení

     - Vizualizace 3 zde ke stažení

     - Vizualizace 4 zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV

 I. Územní plán

   - Textová část zde ke stažení

   - Základní členění území  zde ke stažení

   - Urbanistická koncepce zde ke stažení

   - Dopravní a technická infrastruktura  zde ke stažení

   - VPS a asanace zde ke stažení

II. Odůvodnění územního plánu

 - Textová část zde ke stažení

 - Koordinační výkres zde ke stažení

 - Širší vztahy zde ke stažení

- Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVÁ

   - Textová část zde ke stažení

   - Textová část - odůvodnění ÚP zde ke stažení

   - Základní členění území zde ke stažení

   - Hlavní výkres zde ke stažení

   - Výkres VPS, opatření a asanací zde ke stažení

   - Koordinační výkres zde ke stažení

   - Širší vztahy zde ke stažení

   - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLČTEJN

- Vyhláška o závazných částech ÚP zde ke stažení

- Hlavní výkres zde ke stažení 

- Výkres širších vztahů - schéma osídlení zde ke stažení

- Výkres limitů využití území zde ke stažení

- Zemědělská příloha zde ke stažení

- Výkres limitů využití území zde ke stažení 

- Výkres veřejně prospěšných staveb zde ke stažení

- Hlavní výkres - doprava zde ke stažení 

- Výkres širších vztahů - vodovod a kanalizace zde ke stažení

- Hlavní výkres - vodovod zde ke stažení 

- Hlavní výkres - kanalizace zde ke stažení 

- Výkres širších vztahů - energetika zde ke stažení 

- Výkres energetiky zde ke stažení 

- Výkres širších vztahů - USES  zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLČTEJN - ZMĚNA Č. 2

- Textová část zde ke stažení 

- Zemědělská příloha - 3a  zde ke stažení

- Hlavní výkres zde ke stažení

- Plán USES zde ke stažení

- Zemědělská příloha - 4 zde ke stažení

- Výkres širších vztahů zde ke stažení

- Vyhodnocení předpokl. důsledků navrh. řešení na zábor ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM

Textová část zde ke stažení

Grafická část:

Výkres základního členění zde ke stažení

Hlavní výkres - urbanistická koncepce zde ke stažení

Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury zde ke stažení

Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

Výkres VPS zde ke stažení

Výkres širších vztahů zde ke stažení

Koordinační výkres zde ke stažení

Výkres předpokládaných záborů ZPF zde ke stažení

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF zde ke stažení

 

ÚP SÚ HOŘEHLEDY - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 1

Textová část:

Vyhláška zde ke stažení

Grafická část:

Komplexní návrh území zde ke stažení

Komplexní návrh území - sídlo zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA SPÁLENÉ POŘÍČÍ, MÍSTNÍ ČÁST HOŘEHLEDY

ÚSVP zde ke stažení

Parkování zde ke stažení

 

ÚP ŽÁKAVA - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY ÚP

zde ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
5
1
8
2
7
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
8
9
7
10
5
11
6
12
5
13
6
14
6
15
7
16
6
17
5
18
5
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
4