Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

 

Blovice

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

2017

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV 1/2017 - Skutečné náklady města Blovice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (2017) zde ke stažení


2016

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství - zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV 1/2016 Mapa veřejných prostranství, ke kterým se vztahuje zákaz používání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek -  zde ke stažení


2015

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV 3/2015 - Skutečné náklady města Blovice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (2016) zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV 2/2015 - Systém třídění a shromažďování komunálního odpadu - zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV 3/2015 - Skutečné náklady města Blovicena sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2014 - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her - zde ke stažení


2014

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení

 

2013

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her  - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - Řád veřejného pohřebiště města Blovice - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, která ruší OZV 5/2005, 3/2008, 5/2010 a 1/2006 - zde ke stažení

 

2012

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 6/2011 o místních poplatcích - zde ke stažení


2011

 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místních poplatcích - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení
 • Příloha č. 1 k OZV 4/2011 - zde ke stažení
 
 
 • Nařízení č. 3/2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 • Úplné aktuální znění vyhlášky č. 06/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbsytném k zajištění veřejného pořádku - zde ke stažení
 • Aktuální verze formuláře pro oznámení o pořádání veřejně přístupné akce (kulturní podniky, sportovní podniky, bály, taneční zábavy, diskotéky apod.) na území města Blovice a Žádost o udělení výjimky z časových omezení - zde ke stažení
 

2010

 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, kterou se stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku - zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem - zde ke stažení
 • Úplné aktuální znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 • Příloha č.1 k OZV č.6/2010 - Rozúčtování skutečných nákladů za netříděný komunální odpad zde ke stažení
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí - zde ke stažení
 
 • Pravidla pro sestavování pořadníků pro přidělování bytů do DPS zde ke stažení
 
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o stanovení části školského obvodu základní školy zřízené městem Blovice zde ke stažení
 • Nařízení č.3/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde ke stažení
 • OZV č.2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity zde ke stažení
 • Nařízení č.1/2010, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků... zde ke stažení 
 

2009

 

2008

 

2007

 • OZV č.2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení
 • OZV č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem zde ke stažení
 

Starší