Obsah

Zprávy

Informace o provedených kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách za rok 2018 provedených Městským úřadem Blovice, odborem Obecní živnostenský úřad celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Ing. Věra Růžičková

Změna obsahových náplní některých živností

Novela nařízení vlády celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor: Pavla Milotová

Změna živnostenského zákona - prokazování odborné praxe

Novela živnostenského zákona k 01.05.2016 celý text

ostatní | 11. 5. 2016 | Autor: Pavla Milotová

Informace o provedených kontrolách dle zákona č. 255/2012Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách za rok 2015 provedených Městským úřadem Blovice, odborem Obecní živnostenský úřad celý text

ostatní | 8. 1. 2016 | Autor:

Změna živnostenského zákona

Upozornění pro podnikatele v oblasti pyrotechniky celý text

ostatní | 4. 9. 2015 | Autor:

Úřední hodiny OSSZ Plzeň-jih

Změna úředních hodin Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jih celý text

ostatní | 5. 8. 2015 | Autor:

Informace o kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách za rok 2014, provedených Městským úřadem Blovice, odborem Obecní živnostenský úřad celý text

ostatní | 24. 2. 2015 | Autor:

Platné znění živnostenského zákona k 01.01.2015

Živnostenský zákon - plné znění včetně příloh a přechodných ustanovení celý text

ostatní | 29. 1. 2015 | Autor:

Povinná komunikace podnikatelů s finanční správou

Upozornění pro podnikatele se zpřístupněnou datovou schránkou celý text

ostatní | 28. 1. 2015 | Autor:

Nabídky katalogových firem

Registrace podnikatelů u katalogových firem není povinná celý text

ostatní | 28. 1. 2015 | Autor:

Předváděcí a reklamní akce

Prodej zboží prostřednictvím předváděcích nebo reklamních akcí v Blovicích celý text

ostatní | 22. 7. 2014 | Autor:

Důležité informace pro obchodníky, prodejce a distributory lihovin

Informace k zákonu č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu celý text

ostatní | 4. 3. 2014 | Autor: V.Růžičková

Obsahové náplně živností k 01.01.2014

Nařízení vlády č. 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (platnost k 01.01.2014) celý text

ostatní | 7. 1. 2014 | Autor:

Živnostenský zákon ve znění k 01.01.2014

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 7. 1. 2014 | Autor:

Přílohy k živnostenskému zákonu k 01.01.2014

Přílohy k zákonu č. 455/1991 Sb., včetně přechodných ustanovení celý text

ostatní | 7. 1. 2014 | Autor:

Upozornění týkající se prodeje lihovin

Upozornění pro podnikatele prodávající lihoviny, kvasný a konzumní líh celý text

ostatní | 31. 12. 2013 | Autor:

Spotřebitelský ombudsman

Nová služba pro spotřebitele na živnostenských úřadech celý text

ostatní | 11. 6. 2013 | Autor:

Informace pro podnikatele

Zápisy do komerčních rejstříků celý text

ostatní | 14. 3. 2013 | Autor:

Obsahové náplně živností platné od 01.01.2013

Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností celý text

ostatní | 22. 1. 2013 | Autor:

Novela živnostenského zákona č. 169/2012 Sb.

Informace o změnách živnostenského zákona od 30.06.2012 celý text

ostatní | 25. 6. 2012 | Autor:

Informace pro podnikatele v dopravě

Změna podmínek pro provozování silniční motorové dopravy celý text

ostatní | 25. 6. 2012 | Autor:

Upozornění pro podnikatele

Koncese "Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů" celý text

ostatní | 23. 4. 2012 | Autor:

Živnostenský zákon ve znění platném k 01.01.2012

Živnostenský zákon celý text

ostatní | 5. 1. 2012 | Autor:

Informace pro soukromě hospodařící rolníky

Dne 30.dubna 2009 končí platnost osvědčení SHR celý text

ostatní | 5. 3. 2009 | Autor:

Elektronické podání

Od 1.10.2008 je možno učinit podání vůči živnostenskému úřadu elektronicky. celý text

ostatní | 18. 12. 2008 | Autor:

Úřední dny a hodiny pracovníků odboru obecní živnostenský úřad

Úřední dny a hodiny OŽÚ celý text

ostatní | 21. 3. 2008 | Autor: