rozšířené vyhledávání
Blovice

Městské kulturní středisko LD a Knihovna

MKS - Lidový dům                                              Městská knihovna

adresa: Bělohrobského 78, 336 01 Blovice     Ukázat na mapě

telefon: 371 522 236, 737 740 174                           371 522 158

e-mail: info(at)ldblovice.cz                                      info(at)knihovnablovice.cz

www: www.lidovydumblovice.cz                          www.knihovnablovice.cz


Městské kulturní středisko - Lidový dům je příspěvkou organizací města Blovic.

Organizace se člení na dvě střediska - Lidový dům a městskou knihovnu.

Ředitelem organizace je Bc. Václav Podroužek.

V Lidovém domě je možno pronajmout velký sál (kapacita 400 míst) pro pořádání plesů, tanečních zábav, firemních večírků, prodejních akcí a dalších a bar pro pořádání různých oslav (kapacita do 50 míst).

 

Otevření Lidového domu

1.září 2010 byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Lidový dům a v něm umístěná nová knihovna. Přesně 13 měsíců od předání stavby a rok od okamžiku, kdy bagr srovnal starý objekt se zemí, jsme mohli otevřít novou krásnou budovu, na kterou mohou být Blovice právem hrdi. Splnil se tak náš velký sen, mít pod jednou střechou kulturní středisko i knihovnu. Považuji tento den, kdy po více než 80 letech byla část Lidového domu zcela zásadně zrekonstruována a knihovna získala poprvé v historii zcela nové prostory, za kulturní svátek pro naše město. Za to, že se tak stalo, bych chtěla poděkovat jménem svým, jménem všech svých kolegyň ale především jménem tisíců návštěvníků Lidového domu a tisíců čtenářů knihovny. Děkuji celému městskému zastupitelstvu, především pak starostovi města panu Janu Poduškovi a členu městské rady panu Bc.Robertu Zelenkovi, kteří dle mého názoru měli největší podíl na získání dotace. Dále bych chtěla poděkovat firmě EXPO GROUP, IGC Blovice, která vybavovala interiér budovy. Děkuji panu Miroslavu Sýkorovi za vstřícnost k našim požadavkům a panu Janu Maškovi za vynikající bezproblémovou spolupráci. Dále děkuji studentce místního gymnázia Lucce Havlové za namalování obrázků v dětském koutku knihovny, panu Janu Poduškovi a paní Janě Alexyové za finanční dar na vybavení dětského oddělení knihovny. Dále děkuji všem občanům, kteří nám věnovali květiny na výzdobu interiérů.
 
Ladislava Krňoulová
 

Jak akce začala a jak probíhala

Realizace projektu Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích - zkvalitnění občanské vybavenosti byla zahájena zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – zpracovatel Adestik s.r.o. a následně pak zpracováním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad – zpracovatel Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Žádost o dotaci byla podána 30.6.2008 do 3. výzvy v rámci oblasti podpory 2.3.
Na podzim bylo rozhodnuto o přidělení dotace, byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a vydáno stavební povolení. V lednu 2009 pak byla podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o přidělení dotace.
V červnu 2009 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. S vítězným uchazečem, firmou Silba Elstav, byla dne 3.8.2009 podepsána smlouva. Práce na rekonstrukci objektu č.p.78 byly zahájeny dne 4.8.2009 a to demoličními a bouracími pracemi.
Na začátku ledna 2010 došlo k dokončení prací v 1. N.p. a část tohoto podlaží byla dána po domluvě investora a dodavatele do předčasného užívání, tak, aby byl umožněn provoz sálu Lidového domu.
Souběžně bylo vyhlášeno výběrové řízení  na dodávku ICT techniky a na dodávku vybavení interiéru. Dodavatelem kompletního vybavení interiéru se stalo EXPO GROUP, IGC Blovice, ICT techniku instalovala RGO system z Přeštic.
Na akci se pravidelně konaly kontrolní dny, a to každý týden. Na KD jednak proběhla kontrola kvality a postupu prováděných prací a jejich soulad s PD. Současně byly plněny aktivity TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP a manažera projektu. Stavební práce byly ukončeny 31.5.2010 investorskou přejímkou, ze které je pořízen samostatný protokol. V červnu byly ještě odstraněny drobné vady a nedodělky.
Dne 15.6.2010 úspěšně proběhla, na základě investorem podané žádosti, MĚSTSKÝM ÚŘADEM BLOVICE, Odborem stavebním a dopravním závěrečná kontrolní prohlídka. Dne 18.6.2010 byl vydán pod č.j. MUBlov 09246/10/ST/Šle Kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do trvalého užívání.
Do realizace projektu bylo v souladu s uzavřenou dohodou o partnerství zapojeno Muzeum jižního Plzeňska. V přípravné fázi se jednalo zejména o konzultaci dispozice objektu. Další zapojení partnera se předpokládá v provozní fázi.
Celkové náklady projektu jsou cca 17 mil Kč, z toho příspěvek EU (ROP NUTS II Jihozápad) činí 15,1 mil Kč. Zbylé prostředky doinvestovalo město Blovice.
 

Blovické noviny - MKS-LD vydává čtrnáctideník Blovické noviny, cena novin je 7,- Kč a můžete je zakoupit v těchto prodejnách: Monako v ul.5.května, prodejna novin Jan Pondělík v Husově ul., prodejna JP Brandl na náměstí, prodejna potravin na Dubí a dále je možno noviny zakoupit v městské knihovně a v Lidovém domě v Bělohrobského ulici. Inzerce v Blovických novinách stojí 6,- Kč/cm2.

Sídlo redakční rady: Lidový dům Blovice, info@ldblovice.cz

Vedoucí redaktor: Ladislava Krňoulová
 


Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2