rozšířené vyhledávání
Blovice

Rozpočet 2023

Rozpočet 2023 1

návrh rozpočtu města Blovice

Blíží se schválení nejdůležitějšího finančního dokumentu – rozpočtu města Blovice na rok 2023. Tento byl projednán Radou města Blovice, prodiskutován se zastupiteli na semináři o rozpočtu. V současné době je návrh zveřejněn na úřední desce MěÚ. Schvalování očekáváme na veřejném jednání Zastupitelstva města Blovice 7. prosince.

Pojďme se podívat na návrh rozpočtu podrobněji. Při sestavování se vychází z běžného hospodaření roku letošního. Sledujeme skutečnou výši příjmů a výdajů. Díky vysoké inflaci stát vybírá i více daní a ty se prostřednictvím tzv.rozpočtového určení daní dostávají do rozpočtů obcí. Díky vyššímu výběru bude hospodaření města v letošním roce výrazně lepší, než jsme očekávali. Na účtech rozpočtového hospodaření bude dostatečná rezerva cca 23 mil.Kč.  Nejprve ve spolupráci s kolegyněmi na odboru ERM MěÚ sestavíme provozní rozpočet, poté zapojujeme investiční akce podle priority vedení města, schválených smluv a dle další potřebnosti. I díky zmíněným skutečnostem navrhujeme rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný. Nebudeme potřebovat čerpat rezervy z účtu města ani zapojovat úvěrové prostředky. Příjmy i výdaje jsou odhadnuty ve výši 138.822 tis.Kč.

Nejprve si rozebereme část příjmovou. První částí jsou dotace (transfery a návratné finanční výpomoci (NFV)) od jiných orgánů veřejné správy – státu a jeho složek, Plzeňského kraje apod.). Zde očekáváme výši 20.687 tis.Kč, kde největší suma přijde ze státního rozpočtu na výkon státní správy – tj. na fungování MěÚ Blovice – téměř 18 mil.Kč. Zmíněné daně zasílané Ministerstvem financí tvoří nejvýznamnější část příjmů. Společně s místními a správními poplatky budou činit celkem rekordních 94.210 tis.Kč. Další tentokrát mimořádná část inkasa města jsou tzv.kapitálové příjmy, tj. prodej vlastního nemovitého majetku. Očekáváme zde příjem 9.600 tis.Kč. Jedná se doprodej třech pozemků pro výstavbu RD na Hradišti. Zbývající část příjmů je částka 14.325 tis.Kč, kterou tvoří vlastní nedaňové příjmy. Jedná se zejména o prodej dřevní hmoty z městských lesů a příjmy z nájemného, kde největší částku tvoří nájem za provozování vodohospodářského majetku od spol.ČEVAK.

A jaká je struktura výdajů? Největší suma finančních prostředků jde do provozu města a jeho složek, celkem 96.578 tis.Kč. Provozní výdaje dělíme na kapitoly. V oblasti školství plánujeme výdaje ve výši 10.875 tis.Kč. Jedná se o příspěvky pro naše školské organizace, největší je samozřejmě Základní škola Blovice. I v rozpočtu na rok 2023 se musíme vyrovnat s růstem výdajů na energie, zastropované ceny elektřiny a plynu znamenají pro město růst těchto nákladů asi o 50%! Další významnou částí města je chod MěÚ a městské policie, kde celkové výdaje činí 43.210 tis.Kč. I zde čelíme růstu cen energií, ale i mzdových prostředků, kde nám to stanovuje zákonné opatření. Jak si může pozorný čtenář všimnout, tak tak dotace na výkon státní správy zdaleka nedosahuje potřebných výdajů na chod městského úřadu, město musí tuto činnost dotovat „ze svého“. Další kapitolou výdajů je kultura a sport, kde plánujeme výdaje 6.709 tis.Kč. Největší suma jde na chod Lidového domu a knihovny, zvyšujeme i podporu spolků. Údržba města je další oblastí, kam směřujeme 23.935 tis.Kč. Zde se jedná o údržbu místních komunikací, zeleně, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, biotopu, mzdy technických zaměstnanců města apod. V této oblasti zaznamenáváme trvalý růst výdajů. Mezi další neinvestiční kapitoly patří dále ostatní výdaje vč.odvodu daní, podpora pečovatelské služby, lesní hospodářství a další méně významné složky výdajů. Nyní se dostávám ke kapitálovým výdajům – investicím a velkým opravám městského majetku. Prioritou vedení města Blovice je pokračování v připravovaných projektech. Do rozpočtu je zapojili i další nové akce. Budeme realizovat cca 30 investičních akcí. Prioritou je a tedy největší finanční prostředky jdou do oblasti revitalizace parku cihelna, chceme dále vybudovat vodovod a následně komunikaci v ulici Na Výsluní. Další významnou akcí je realizace venkovní učebny v základní škole za podporu prostředků EU z programu IROP. Chceme investovat do obnovy hasičských vozidel. Prioritou je další projektová příprava staveb, které hodláme realizovat v příštích letech. Nová turbulentní doba přinesla nové výzvy – nově zapojujeme do rozpočtu prostředky na výstavbu fotovoltaických elektráren a výměnu veřejného osvětlení na LED technologie. Celková suma v této oblasti investičního rozpočtu činí 42.244 tis.Kč, tj. cca 30% z celkových výdajů města. Není to částka konečná, podle zajištění dalších zdrojů, zejména dotací, hodláme tuto kapitolu rozpočtu dále posilovat. Investiční akce budeme postupně představovat na webových stránkách města i v článcích Blovických novin.

Město Blovice má zdravé finance, jak jsme avizovali ve zveřejněné finanční analýze od spol. CITYFINANCE. Pokud srovnáme běžné příjmy očištěné od mimořádných dotací a prodejů majetku s běžnými výdaji (bez investic a velkých oprav), pak nám vychází provozní saldo ve výši +30 mil.Kč. Jedná se o rekordní hodnotu v historii našeho města. Navíc naše zadlužení je a zůstane v roce 2023 nulové. Máme tak nejlepší předpoklady čelit inflaci a dalším nepříznivým vlivům v této nelehké době.

Na obrázku je návrh rozpočtu města Blovice na rok 2023 ve zjednodušeném formátu.

Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

 

Návrh rozpočtu města Blovice na rok 2023

Příjmy

tis. Kč

daňové příjmy (daně a poplatky)

94210

nedaňové příjmy

14325

kapitálové příjmy

9600

dotace a NFV

20687

příjmy celkem

138822

 

 

Výdaje

tis. Kč

neinvestiční (provozní) výdaje

96578

investiční a mimořádné výdaje

42244

výdaje celkem

138822

Saldo rozpočtu (příjmy - výdaje)

0

Datum vložení: 22. 11. 2022 13:43
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2022 8:12
Autor: Město Blovice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
5
11
3
12
3
13
3
14
5
15
5
16
5
17
4
18
4
19
3
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
5
28
4
29
4
1
3
2
3
3
5