rozšířené vyhledávání
Blovice

Informace o občanských průkazech

Podání žádosti o občanský průkaz, lhůty, správní poplatky, bezpečnostní osobní kód, kontaktní elektronický čip

Informace o občanském průkazu

 • Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, podobu, státní občanství a další údaje v něm zapsané;

 • Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky;

 • Nový občanský průkaz (dále OP) se strojově čitelnými údaji obsahuje kontaktní elektronický čip, má formu plastové karty s gravírovanou černobílou fotografií a podpisem držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem);

 • Mezi volitelné údaje zapisované do OP patří rodinný stav a registrované partnerství. Řešeno je i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Do nového typu OP již nelze zapsat děti, manžela (manželku), partnera (partnerku) a titul.

 • Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů. Bezplatné je vydání OP při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního OP; 

 • Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů, ale za správní poplatek je možné vydat OP v kratších lhůtách - do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovních dnech;

 •  Žádost se pořizuje elektronicky, včetně digitalizované podoby občana;

 • Občan může při podání žádosti uvést svůj kontakt (telefonní číslo nebo e-mail) na který mu bude zaslána informace o možnosti převzít již vyhotovený doklad;

 • Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně a převzetí OP potvrdit svým podpisem;

 • Občan si při převzetí OP může zvolit bezpečnostní osobní kód (BOK) a aktivovat elektronický čip zadáním identifikačního osobního kódu (IOK) a deblokačního osobního kódu (DOK), Všechny kódy musí obsahovat kombinaci minimálně 4 a maximálně 10 číslic. Zvolení BOK i aktivaci čipu lze provést i později, po celou dobu platnosti OP.

 • V případě změny údajů zapsaných v OP - trvalého pobytu, rodiného stavu, jména nebo příjmení, skončí platnost občanského průkazu automaticky po 45 dnech ode dne změny údajů - po této době je OP automaticky zneplatněn v informačním systému evidence občanských průkazů.

 

Lhůty pro vydání občanského průkazu

 • Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

  POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

  PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

  Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

  POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

  PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

  Vydání občanského průkazu do 30 dnů

  POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)

  (nelze žádat u Ministerstva vnitra)

  PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč

  (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu

pro dítě do 15 let:

- ve lhůtě do 30 dnů 100 Kč,

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů 300 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 500 Kč.

pro občana staršího 15 let:

- z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního OP 200,- Kč,

- z důvodu vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP 200,- Kč,

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 1000 Kč.
 

Za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě se zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud občan převezme doklad u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme doklad na Ministerstvu vnitra, zaplatí část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí dokladu.

 

INFORMACE o bezpečnostním osobním kódu

Při převzetí občanského průkazu si občan může zvolit BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD

 • Bezpečnostní osobní kód (dále jen BOK) je obdoba PIN k platební kartě, jedná se o kombinaci nejméně 4 a maximálně 10 číslic;

 • BOK slouží k bezpečnějšímu ověření totožnosti uživatele při osobním jednání;

 • Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném zadání BOK se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 Kč;

 • Je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, BOK se nevolí.

 

INFORMACE o kontaktním elektronickém čipu v OP

 • Elektronický čip OP lze aktivovat při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli později na úřadě, který má pracoviště pro výdej občanských průkazů;

 • Při aktivaci je nutno zadat dva číselné kódy, vždy v kombinaci nejméně 4 a maximálně 10 číslic. IDENTIFIKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (dále jen IOK) je obdoba PIN u platební karty nebo mobilního telefonu, tento kód budete zadávat při použití OP pro elektronickou identifikaci. DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (dále jen DOK) je obdoba PUK u mobilního telefonu. V případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK, dojde k jeho zablokování. Pro odblokování IOK musíte zadat správně DOK. Po deseti nesprávných pokusech dojde k jeho zablokování. Pro odblokování musíte navštívit úřad, který vydává OP;

 • Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a přístup k identifikačním údajům držitele;

 • Z neaktivovaného čipu nelze přečíst žádné osobní údaje, ani na něj nelze nic zapisovat. Takový OP používáte, jako by v něm žádný čip nebyl;

 • Nefunkčnost čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu;

 • Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu;

 

POUČENÍ pro držitele občanského průkazu

 • Držitel OP je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

 • Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.

 • Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje jeho vystavování:

· nadměrným teplotám nižším než –10°C nebo vyšším než 50°C;
· nadměrnému mechanickému namáhání, které může OP nebo kontaktní el. čip poškodit (např. nošení v zadní kapse kalhot, kde je OP dlouhodobě ohýbán);
· kapalinám nebo chemikáliím, které mohou poškodit OP nebo kontaktní el. čip;
· dlouhodobému intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
· elektrostatic. výbojům, neúměrnému elektromagnetic. poli či mikrovlnnému záření;
· spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.

 Další informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx 

 

 

Přílohy

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.pdf

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 484,32 kB
Datum vložení: 2. 8. 2021 8:26
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2022 12:58
Autor: Jana Šimková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
5
1
8
2
7
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
8
9
7
10
5
11
6
12
5
13
6
14
6
15
7
16
6
17
5
18
5
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
4