rozšířené vyhledávání
Blovice

Tříkrálová sbírka 2014 spočítána

Tříkrálová sbírka 2014 spočítána

Během druhého lednového víkendu se  v Blovicích konala 14. celostátní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. Letos se u nás vybralo  42 256 Kč, téměř o 6 000 Kč více než vloni.  Posláním  sbírky je nejen získat peníze, ale také  dát lidem možnost podílet se na pomoci bližním a  návštěvou a zpěvem udělat radost starým a osamělým lidem. Koledníci byli spokojeni, vesměs se setkali s pochopením a byli obdarováni. I počasí nám přálo. Těm, kdo chtěli přispět a tří králů se nedočkali, se omlouváme. Není v našich silách navštívit úplně každého, navíc v dobu, kdy je právě doma.

Děkujeme všem, kdo sbírku podpořili svou účastí, finančním darem,  občerstvením pro koledníky či jiným způsobem. S pomocí pracovníků Městského úřadu a  České spořitelny proběhlo sčítání výtěžku rychle a hladce.  Celá suma byla zaslána na centrální sběrný účet, odkud se nám do Blovic vrátí 65 %. Zbylých 35 % bude použito na humanitární pomoc do zahraničí, na podporu projektů sociální pomoci v Plzeňské diecézi a na přípravu a realizaci sbírky pro rok 2015.

Speciální dík patří žákům i pedagogům základní školy, gymnázia a dětského domova v Blovicích za pomoc při sbírce a za výrobu malých upomínkových předmětů pro dárce.

Datum vložení: 14. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2019 9:38
Autor: