rozšířené vyhledávání
Blovice

Třídění odpadu v Blovicích

sběrné místo

Třídění odpadu v Blovicích

Město Blovice obdrželo zajímavou statistiku od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. z oblasti třídění odpadu. Tato společnost vede osvětu v oblasti třídění a vyplácí obcím příspěvky podle množství separovaného odpadu.

Na území města máme k dispozici 114 nádob na papír, 135 nádob na plasty, 109 nádob na sklo, z toho 6 „zvonů“ na čiré sklo. Nápojový karton se sbírá do plastu i papíru. Veškeré kovy vč.hliníku sbíráme ve sběrném dvoře. Dostupnost a hustotu sběrné sítě má hodnocenu jako velmi dobrou, na jedno sběrné místo připadá cca 35 obyvatel. Docházková vzdálenost k nádobám je nadstandardní. Za ukončený rok 2018 jsme odevzdali k recyklaci 128 tun papíru, 90 tun plastu, 95 tun skla, 0,6 tuny nápojového kartonu a 15 tun kovů. Jedná se rekordní množství za 10 let sledování. S pohledu výtěžnosti na obyvatele jsme na tom výborně. V oblasti papíru vytěžíme 30 kg na obyv., při průměru Plzeňského kraje 19 kg a celorepublikového průměru 21kg. V plastech máme množství 21 kg na hlavu, PK 15kg a ČR 14kg. U skla jsme rovněž na špici – 23kg na obyvatele Blovic, v Plzeňském kraji je to 14kg a v ČR 13kg. Oproti tomu směsný komunální odpad tvoří v Blovicích „jen“ 179kg/obyv., PK 194kg, průměr ČR 196kg. V současné době slýcháme, že se připravují opatření na další snižování množství zbytkového komunálního odpadu. Zde je několik rad: Do popelnic nepatří bioodpad, občané si ho mohou kompostovat popř. odvážet na sběrný dvůr. Od letošního roku nově přijímáme na sběrném dvoře jedlé oleje z domácností, tyto by neměly končit v kanalizaci, způsobuje to ucpávání potrubí! Sběrný dvůr přijímá veškeré vyřazené elektro, neměl by končit v popelnicích. Velkoobjemový odpad včetně velkých plastů a kartonů patří do sběrného dvora, ne do malých nádob, které se rychle naplňují. Pet láhve jsou nejlepší surovina v plastech pro další využití, prosím sešlapujte tyto láhve, aby se do nádob vešlo co největší množství. Určitě máme v této oblasti co zlepšovat. Máme spoluobčany, kteří si pletou nádoby na tříděný odpad s odpadkovými koši. Na exponovaných místech máme přeplněné nádoby i od jiných osob než blovických.

Odpadové hospodářství stojí město Blovice nemalé prostředky. Do konce letošního roku vyváží separovaný odpad na území města spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za garantované relativně nízké ceny. Cena jde nahoru za provozování sběrného dvora i za odvoz popelnic. V současné době probíhá veřejná zakázka na výběr svozové společnosti pro tříděný odpad v dalším období. Jedno je jisté, cena půjde i zde výrazně nahoru. Slyšíme, že klesá odbyt vytříděných složek, rostou mzdy apod. V roce 2020 se s tím bude muset město vyrovnat ze svého rozpočtu. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zachováme v příštím roce ve stávající výši 700,-Kč/obyv.. Do budoucna se ale připravme na zvýšení poplatku, jako určitá daň za náš životní styl, je to přece jen pro naše životní prostředí. Děkuji vám za to, že se chováte odpovědně!

Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

Datum vložení: 4. 11. 2019 14:20
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2020 18:23
Autor: Ing. Michal Hodek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0