Obsah

Informace o provedených kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)

Typ: ostatní
Informace o kontrolách za rok 2017 provedených Městským úřadem Blovice, odborem Obecní živnostenský úřad

Kontroly  Obecního živnostenského úřadu v roce 2017 byly provedeny na základě Plánu kontrolní činnosti ze dne 02.01.2017. Mimo tento plán byly prováděny  kontroly dle nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo podnětů ostatních orgánů  státní správy. Ve spolupráci  s  Českou obchodní inspekcí Plzeňského kraje nebyla provedena žádná kontrola.

 

Živnostenské kontroly byly dle plánu zaměřeny pro předměty podnikání:

  • Ubytovací služby
  • Kosmetické služby, Pedikúra, manikúra
  • Hostinská činnost
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor velkoobchod, maloobchod
  • živnosti,  jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost pro výkon těchto činností dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.
  • Truhlářství, podlahářství

 

Celkem bylo provedeno 91 kontrol, z  toho 90 kontrol fyzických osob (z toho
2 kontroly zahraničních fyzických osob)  a  1 kontrola právnické osoby. Dále bylo provedeno 1 místní šetření na základě podaného podnětu.

Při provedených kontrolách bylo zjištěno celkem 6 porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon),  za které  byly uloženy blokové pokuty v celkové  výši 500 Kč. Porušení se týkalo zejména nedodržování § 17 odst. 3, 7, 8 (povinnost ohlášení  a  označení  provozovny, ve které je živnost provozována).

Informace jsou zveřejněny na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád).

 


Vytvořeno: 24. 1. 2017
Poslední aktualizace: 12. 1. 2018 08:48
Autor: Ing. Věra Růžičková