rozšířené vyhledávání
Blovice

2017

Rok 2017

Rozpočet a závěrečný účet města Blovice

Hospodaření města Blovice se řídí zákonem č.128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění; zákonem č.250/2000 Sb., v platném znění (tzv. malá rozpočtová pravidla)  a dalšími právními předpisy. Město se řídí rozpočtem schváleným na příslušný rok. Po skončení roku se sestavuje účetní závěrka a závěrečný účet, hospodaření města podléhá auditu kontrolního orgánu.

Správcem rozpočtu je vedoucí odboru ERM .

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA BLOVICE - rozklikávací rozpočet (stránky MFČR - monitor státní pokladny)

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA BLOVICE (plnění rozpočtu 2001-2013) na stránkách Rozpočet Veřejně o.s.

Rozklikávací rozpočet města Blovice (napojení na ekonomický informační systém města Blovice) - odkaz: http://rozpocet.mublovice.cz/?id=1

 

Schválený rozpočet MB na rok 2017

 

Výkyzy 2. čtvrtletí 2017

Výkazy 1. čtvrtletí 2017

 

Rozpočtové úpravy města Blovice 2017

 

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice - zde ke stažení 

 

Schválený Závěrečný účet města Blovice za rok 2016 

Dne 14.06.2017 Zastupitelstvo města Blovice schválilo závěrečný účet města Blovice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2016 bez výhrad.

Zastupitelstvo města Blovice dne 14.06.2017 dále schválilo v rámci závěrečného účtu města Blovice za rok 2016 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2016 a čerpání hospodářských výsledků do (z) fondu rezerv.

Závěrečný účet města Blovice - zde ke stažení

 

Přílohy závěrečného účtu:

 

Závěrečný účet města Blovice za rok 2016 - Návrh  - zde ke stažení

 

Přílohy závěrečného účtu: