rozšířené vyhledávání
Blovice

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jedna z důležitých činností města Blovice v rámci své samosprávné činnosti. Má ho v kompetenci Ing. Michal Hodek, místostarosta města,  tel.371 516 122, e-mail: michal(tečka)hodek(at)mublovice(tečka)cz

Aktuality:

 • Za rok 2020 vytřídilo naše město a předalo k využití 331,35 tun odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo nápojové kartony a kovy. To představuje výtěžek 79 Kg na jednoho občana Blovic (70 kg na jednoho poplatníka včetně majitelů rekreačních objektů). Jedná se o druhé největší číslo v hostorii. Oproti rekordnímu roku 2019 jsme vytřídili o 1,4% méně. Za svoji snahu jsme obdrželi od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu částku 678 tis. Kč (o 8 tis.Kč více než loni). Za rok 2020 jsme v rámci svozu po Blovicích  odevzdali k dalšímu využití více než tři čtvrtě tohoto objemu, ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

  V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých jsme společně dosáhli v našem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosáhli jsme úspor, které představují emise CO2 ekv. 295,194 tuny a úspor energie ve výši 7 357 759 MJ.

  Děkujeme, že třídíte společně s námi odpad!

  Certifikat_LCA_za_rok_2020

 • Pneumatiky přijímáme zdarma ve sběrném dvoře v Blovicích
 • Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 1.Q.2021
 • Od února a následně od dubna 2021 jsme posílili sběr tříděného odpadu o cca 11 velkých 1100l kontejnerů
 • Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za rok 2020
 • Plnění rozpočtu 2018-2020
 • Nový ceník na r.2021 za služby - vývozy SKO nad rámec OZV
 • Pro rok 2021 se mění místní poplatek za likvidaci odpadů na 850,-Kč/občana. Za objekty sloužící k individuální rekreaci a byty činí poplatek  rovněž 850,-Kč/rok. Pokud objekt vlastní osoba mající trvalý pobyt v Blovicích, platí 700,-Kč za nemovitost/rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti narozené v daném kalendářním roce. Poplatek je nutné uhradit do 31.3.2021 v podatelně radnice popř. na účet města číslo:  19-124361/0100 (VS sdělí p.Bláhová na tel.371 516 155), popelnice jsou na staré známky vyváženy pouze do konce února 2021.
 • Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 3.Q.2020
 • Nový ceník Sběrného dvora Blovice od 1.7.2020 (nevybíráme pneumatiky a stavební suť)
 • Stavební suť přijímá zdarma od občanů Blovic a majitelů rekreačních objektů, kteří mají zaplacen poplatek za odpady, spol. AZS Recyklace s.r.o. ve středisku Blovice, po - pá od 7:30 do 15h
 • Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 1.pol.2020
 • Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství v roce 2019 - srovnání s roky 2018 a 2017
 • Na základě výsledku zadávacího řízení bude v letech 2021 a 2022 zajišťovat vývoz SKO firma Západočeské komunální služby a.s. a likvidaci separovaného odpadu firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. .

 

Od října 2018 jsme posílili sběr plastů instalováním dalších 7 nádob, a to v Blovicích, ve Vlčicích a ve Štítově. Očekáváme další připomínky na posílení sběrné sítě. Celkově evidujeme již 357 sběrných nádob (dodatek ke smlouvě)

 

Množství odpadů neustále roste, zejména je problém s velkými obalovými materiály. V současné době bojujeme s tak velkým množstvím odpadu, že nádoby zejména na plasty i přes týdenní frekvenci svozu přestávají stačit. Prosíme občany, aby využívali pro velkoobjemové plasty sběrný dvůr. Od července 2018 přidáváme nádoby na nejexponovanějších místech. Jedná se zejména o příjezd do Blovic, kde náš systém zneužívají i občané jiných obcí, a další místa, kde si to naši občané přejí.

 

Děkujeme občanům, kteří třídí odpad,  má to cenu :).

 

 

Sbíráme hliník

 

Hliník do směsného odpadu nepatří! Jedná se o cennou dále využitelnou surovinu. Sbíráme zejména plechovky od nápojů, čistá víčka od jogurtů a pod. Provádíme sběr ve sběrném dvoře - otevřeno otevřeno každý den kromě úterý a neděle, výtěžek je určen na finanční podporu ZOO Plzeň.

 

 

 • Výsledek hospodaření odpadového hospodářství města Blovice v roce 2015

 zde ke stažení

 

 1. MÍSTO PRO BLOVICE „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME“

Ocenění„My už třídit umíme“ je název soutěže Plzeňského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., které se naše město účastní již několik let se střídavými výsledky.

V soutěži se kromě výtěžnosti za jednotlivé komodity odpadů, tj. plast, papír a sklo na 1 obyvatele, hodnotí hustota sítě, rozmístění nádob po městě a hlavně pořádek kolem sběrných míst. Tady máme ještě co zlepšovat.

S radostí jsme přijali výborné ocenění, neboť jsme za rok 2014 obhájili 1. místo z roku 2013 a tudíž můžeme říci, že v Blovicích už třídit opravdu umíme!

V roce 2008 a 2009 jsme mezi obcemi nad 1000 obyvatel obsadili v Plzeňském kraji 7. místo, v roce 2010 3. místo, v roce 2011 jsme se nedostali mezi prvních deset obcí a v roce 2012 naše město obsadilo 6. místo.

Děkujeme všem, kteří pochopili, že třídit odpad má smysl.

 

Vybudovali jsme nový sběrný dvůr

Za pomoci prostředků EU z programu OPŽP a státního rozpočtu byl vybudován nový kapacitní sběrný dvůr v rámci projektu "Výstavba sběrného dvora odpadů ve městě Blovice". Dodavatelem akce byla firma Silba -Elstav s.r.o.. Akce má rozpočet cca 6,7 mil.Kč (z toho 90% činí dotace). Nový SD je otevřen od 1.9.2014. Provozovatelem SD je firma z dlouholetou zkušeností v odpadovém hospodářství - Západočeské komunální služby, a.s.. , která uspěla v zadávacím řízení města na nového provozovatele.

 

Obecně závazná vyhláška o systému odpadového hospodářství města Blovice (OZV č.2/2015) a OZV o místním poplatku za využívání systému odpadového hospodářství (OZV č.3/2015) zde ke stažení.

Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora zajišťuje pro město Blovice firma Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň, , tel. 377 983 588.

Je zde možné odložit téměř veškerý odpad. Pro občany, kteří mají zaplacen poplatek na základě OZV, je uložení odpadu zcela zdarma (po předložení dokladu o zaplacení), pro ostatní za poplatek dle ceníku (viz.níže).

 Adresa:

Luční ulice, Blovice Ukázat na mapě
tel.: 377 152 158
obsluha: p. Laštovka

Provozní doba SD:

Pondělí  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý  zavřeno zavřeno
Středa  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pátek  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Neděle  zavřeno  zavřeno

Pozor:  od 1. listopadu do 28. února je provozní doba omezena pouze do 16.00 hodin.

Provozní řád

zde je stažení

Ceník

zde ke stažení

 

 

Tříděný odpad

Město Blovice  zajišťuje třídění papíru (modré kontejnery), plastů (žluté kontejnery) a skla (zelené kontejnery). Separace byla rozšířena o nápojové obaly (modré  popř. žluté kontejnery s oranžovou samolepkou). Byl zaveden sběr bílého skla na vybraných místech (kontejnery "zvony"). Vývoz separovaného odpadu zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. V zájmu města Blovice je co největší objem vytříděného odpadu, tj.co nejméně zbytkového odpadu. Na provoz systému  finančně přispívá společnost EKOKOM, kdy město dostane zpětně proplaceno až 100% nákladů na separaci, ostatní náklady hradí ze svého rozpočtu.

 

Stavební odpady

Občané a firmy z celého okolí Blovicka mohou odkládat stavební odpady, sutě, a pod.  na recyklační centrum v Blovicích na Bohušově. Zde se prodávají rovněž recykláty, písky a přírodní kamenivo. Provoz zajišťuje firma AZS Recyklace Odpadu s.r.o..

Netříděný (komunální) odpad

Město Blovice zajišťuje na svém území svoz zbytkového netříděného odpadu. V této oblasti spolupracujeme s firmou Západočeské komunální služby, a.s. Občanům jsou vyváženy popelnice popř.kontejnery. Tento odpad je vyvážen na skládku Vysoká, jeho likvidace je plně hrazena z rozpočtu města Blovice. Chtěli bychom, aby tohoto odpadu bylo po vytřídění co nejméně. Občanům je obecně závaznou vyhláškou garantován určitý standard vývozu odpadu (dle počtu osob v domácnosti), jinak je možné sjednat vyšší četnost vývozu (viz.ceník výše).

Elektrozařízení

Občané mohou zdarma odevzdávat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče ve sběrném dvoře. Město Blovice v této oblasti spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL (drobná elektrozařízení), ELEKTROWIN (větší elektrospotřebiče) a EKOLAMP (zářivky).

Jako sběrné místo veškerého "elektra" je určen sběrný dvůr Blovice, z výjimkou menších elektrospotřebičů, které lze odevzdat do červených kontejnerů - umístěných na Husově ulici a v ulici 5.května.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady se odevzdávají výhradně do sběrného dvora. Jedná se o autobaterie, barvy, laky, obaly o těchto látek, pneumatiky apod.. Likvidace odpadu je zajišťována ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora Západočeské komunální služby, a.s.

Biologický odpad

Biologický odpad je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný pro další využití, např.kompostování a nepatří tedy do komunálního odpadu. Menší množství odpadu (tráva, dřevo, větve a pod.je možné odevzdat do sběrného dvora.

Osvěta v odpadovém hospodářství

Město Blovice se zúčastnilo projektu CZ BIOM, který měl v náplni osvětu v odpadovém hospodářství. Projekt je financován s pomocí ESF EU.

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31