rozšířené vyhledávání
Blovice

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jedna z důležitých činností města Blovice v rámci své samosprávné činnosti. Má ho v kompetenci Ing. Michal Hodek, místostarosta města,  tel.371 516 122, e-mail: michal(tečka)hodek(at)mublovice(tečka)cz

Aktuality:

 

Město Blovice obdrželo ocenění za 7. místo v krajské soutěži Plzeňského kraje "My už třídit umíme" za rok 2017 v kategorii obcí nad 1000 obyvatel.

 

Od října 2018 jsme posílili sběr plastů instalováním dalších 7 nádob, a to v Blovicích, ve Vlčicích a ve Štítově. Očekáváme další připomínky na posílení sběrné sítě. Celkově evidujeme již 357 sběrných nádob (dodatek ke smlouvě)

Výsledek plnění rozpočtu v odpadech za 1.pol.2018 zde ke stažení

Rekordní množství vytříděného odpadu v roce 2017

Za rok 2017 vytřídilo naše město a předalo k využití 300,07 tun odpadu, to představuje výtěžek 73 Kg na jednoho občana Blovic, zatímco průměr za Plzeňský kraj činí 43 kg na obyvatele. Jedná se o nárůst množství odpadu o 9 % oproti roku 2016. Za svoji snahu jsme obdrželi od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu částku 632 tis. Kč. Za rok 2017 jsme v rámci svozu spol. AVE CZ  odevzdali k dalšímu využití více než dvě třetiny, ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

Úspora, které jsme dosáhli, představuje:

  • Emise CO2 ekv.:    300,03 tun (+5,6% oproti roku 2016)
  • Úspora energie:  7 795 728 MJ (+4,3% oproti roku 2016)

Množství odpadů neustále roste, zejména je problém s velkými obalovými materiály. V současné době bojujeme s tak velkým množstvím odpadu, že nádoby zejména na plasty i přes týdenní frekvenci svozu přestávají stačit. Prosíme občany, aby využívali pro velkoobjemové plasty sběrný dvůr. Od července 2018 přidáváme nádoby na nejexponovanějších místech. Jedná se zejména o příjezd do Blovic, kde náš systém zneužívají i občané jiných obcí, a další místa, kde si to naši občané přejí.

Děkujeme občanům, kteří třídí odpad,  má to cenu :).

 

Za rok 2016 vytřídilo naše město a předalo k využití 275,39 tun odpadu, to představuje výtěžek 67 Kg na jednoho občana Blovic, zatímco průměr za Plzeňský kraj činí 43 kg na obyvatele. Jedná se o nárůst množství odpadu o 7 %. Za svoji snahu jsme obdrželi od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu částku 585.120,-Kč. Za rok 2016 jsme v rámci svozu spol. AVE CZ  odevzdali k dalšímu využití 208,55 tun separovaného odpadu. Ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

Úspora, které jsme dosáhli, představuje:

  • Emise CO2 ekv.:    284,408 tun
  • Úspora energie:  7 473 760 MJ

Děkujeme občanům, kteří pochopili, že třídit odpad má cenu.

 

Sbíráme hliník

Hliník do směsného odpadu nepatří! Jedná se o cennou dále využitelnou surovinu. Sbíráme zejména plechovky od nápojů, čistá víčka od jogurtů a pod. Provádíme sběr ve sběrném dvoře - otevřeno otevřeno každý den kromě úterý a neděle, výtěžek je určen na finanční podporu ZOO Plzeň.

 

 

Výsledky třídění odpadu v Blovicích za rok 2015

V roce 2015 bylo v České republice díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 17 524 382 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 742 781 tun CO2  ekvivalentu. Na těchto výsledcích se podílelo i naše město.

V roce 2015 jsme vytřídili 256,997 tun odpadu (nárůst o 14% !). Naše město obdrželo za toto snažení zpět do rozpočtu částku 586 tis.Kč.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

Emise CO2 ekv.:    398,860 tun (zlepšení o 15%)

Úspora energie:  9 139 695 MJ (zlepšení o 15%)

 

  • Výsledek hospodaření odpadového hospodářství města Blovice v roce 2015

 zde ke stažení

 

 1. MÍSTO PRO BLOVICE „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME“

Ocenění„My už třídit umíme“ je název soutěže Plzeňského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., které se naše město účastní již několik let se střídavými výsledky.

V soutěži se kromě výtěžnosti za jednotlivé komodity odpadů, tj. plast, papír a sklo na 1 obyvatele, hodnotí hustota sítě, rozmístění nádob po městě a hlavně pořádek kolem sběrných míst. Tady máme ještě co zlepšovat.

S radostí jsme přijali výborné ocenění, neboť jsme za rok 2014 obhájili 1. místo z roku 2013 a tudíž můžeme říci, že v Blovicích už třídit opravdu umíme!

V roce 2008 a 2009 jsme mezi obcemi nad 1000 obyvatel obsadili v Plzeňském kraji 7. místo, v roce 2010 3. místo, v roce 2011 jsme se nedostali mezi prvních deset obcí a v roce 2012 naše město obsadilo 6. místo.

Děkujeme všem, kteří pochopili, že třídit odpad má smysl.

 

Výsledky třídění odpadu v Blovicích za rok 2014

V roce 2014 bylo v České republice díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 200 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu. Na těchto výsledcích se podílelo i naše město.

V roce 2014 jsme vytřídili 224,448 tun odpadu. Naše město obdrželo za toto snažení zpět do rozpočtu částku 584 tis.Kč.

Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

Emise CO2 ekv.    345,690 tun

Úspora energie   7 910 027 MJ

Děkujeme občanům, kteří pochopili, že třídit odpad má cenu.

 

V roce 2014 občané odevzdali k recyklaci 249 televizi, 67 monitorů a 2 666 kg drobného elektra.

Snaha města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtovaní společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů C02 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcemi dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Blovic v loňském roce vytřídili 249 televizi, 67 monitorů a 2 666,49 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 113,47 MWh elektřiny, 5 517,66 litrů ropy, 495,33 m3 vody a 4,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 25,00 tun C02 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 97,51 tun.

 

Vybudovali jsme nový sběrný dvůr

Za pomoci prostředků EU z programu OPŽP a státního rozpočtu byl vybudován nový kapacitní sběrný dvůr v rámci projektu "Výstavba sběrného dvora odpadů ve městě Blovice". Dodavatelem akce byla firma Silba -Elstav s.r.o.. Akce má rozpočet cca 6,7 mil.Kč (z toho 90% činí dotace). Nový SD je otevřen od 1.9.2014. Provozovatelem SD je firma z dlouholetou zkušeností v odpadovém hospodářství - Západočeské komunální služby, a.s.. , která uspěla v zadávacím řízení města na nového provozovatele.

 

Obecně závazná vyhláška o systému odpadového hospodářství města Blovice (OZV č.2/2015) a OZV o místním poplatku za využívání systému odpadového hospodářství (OZV č.3/2015) zde ke stažení.

Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora zajišťuje pro město Blovice firma Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň, , tel. 377 983 588.

Je zde možné odložit téměř veškerý odpad. Pro občany, kteří mají zaplacen poplatek na základě OZV, je uložení odpadu zcela zdarma (po předložení dokladu o zaplacení), pro ostatní za poplatek dle ceníku (viz.níže).

 Adresa:

Luční ulice, Blovice Ukázat na mapě
tel.: 377 152 158
obsluha: p. Laštovka

Provozní doba SD:

Pondělí  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý  zavřeno zavřeno
Středa  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pátek  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Neděle  zavřeno  zavřeno

Pozor:  od 1. listopadu do 28. února je provozní doba omezena pouze do 16.00 hodin.

Provozní řád

zde je stažení

Ceník

zde ke stažení

 

 

Tříděný odpad

Město Blovice  zajišťuje třídění papíru (modré kontejnery), plastů (žluté kontejnery) a skla (zelené kontejnery). Separace byla rozšířena o nápojové obaly (modré  popř. žluté kontejnery s oranžovou samolepkou). Byl zaveden sběr bílého skla na vybraných místech (kontejnery "zvony"). Vývoz separovaného odpadu zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. V zájmu města Blovice je co největší objem vytříděného odpadu, tj.co nejméně zbytkového odpadu. Na provoz systému  finančně přispívá společnost EKOKOM, kdy město dostane zpětně proplaceno až 100% nákladů na separaci, ostatní náklady hradí ze svého rozpočtu.

 

Stavební odpady

Občané a firmy z celého okolí Blovicka mohou odkládat stavební odpady, sutě, a pod.  na recyklační centrum v Blovicích na Bohušově. Zde se prodávají rovněž recykláty, písky a přírodní kamenivo. Provoz zajišťuje firma AZS Recyklace Odpadu s.r.o..

Netříděný (komunální) odpad

Město Blovice zajišťuje na svém území svoz zbytkového netříděného odpadu. V této oblasti spolupracujeme s firmou Západočeské komunální služby, a.s. Občanům jsou vyváženy popelnice popř.kontejnery. Tento odpad je vyvážen na skládku Vysoká, jeho likvidace je plně hrazena z rozpočtu města Blovice. Chtěli bychom, aby tohoto odpadu bylo po vytřídění co nejméně. Občanům je obecně závaznou vyhláškou garantován určitý standard vývozu odpadu (dle počtu osob v domácnosti), jinak je možné sjednat vyšší četnost vývozu (viz.ceník výše).

Elektrozařízení

Občané mohou zdarma odevzdávat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče ve sběrném dvoře. Město Blovice v této oblasti spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL (drobná elektrozařízení), ELEKTROWIN (větší elektrospotřebiče) a EKOLAMP (zářivky).

Jako sběrné místo veškerého "elektra" je určen sběrný dvůr Blovice, z výjimkou menších elektrospotřebičů, které lze odevzdat do červených kontejnerů - umístěných na Husově ulici a v ulici 5.května.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady se odevzdávají výhradně do sběrného dvora. Jedná se o autobaterie, barvy, laky, obaly o těchto látek, pneumatiky apod.. Likvidace odpadu je zajišťována ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora Západočeské komunální služby, a.s.

Biologický odpad

Biologický odpad je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný pro další využití, např.kompostování a nepatří tedy do komunálního odpadu. Menší množství odpadu (tráva, dřevo, větve a pod.je možné odevzdat do sběrného dvora.

Osvěta v odpadovém hospodářství

Město Blovice se zúčastnilo projektu CZ BIOM, který měl v náplni osvětu v odpadovém hospodářství. Projekt je financován s pomocí ESF EU.

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2