Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatek na podporu sběru a využití autovraků

Od 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon č.383/2008 Sb. ze dne 3.9.2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Od 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb. ze dne 3.9.2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V souvislosti s platností zákona 185/2001 Sb. je nově zaveden poplatek na podporu sběru a využití autovraků.

Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b)

d) Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3 a vyšší.

Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v Technickém průkazu, tedy osvědčení č. II., o registraci vozidla.

Od 1.1.2009 tedy platí žadatel o registraci vozidla příslušný poplatek v případě první přeregistrace vozidla v ČR, tj. přeregistrace, která započala po 1.1.2009.

 

Datum vložení: 3. 2. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2021 7:57