Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Městským úřadem Blovice v roce 2016

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
provedených Městským úřadem Blovice v roce 2016

Městský úřad Blovice, správní oddělení - matrika provedl v období roku 2016 celkem 2 plánované kontroly.

 

Předmětem kontroly je dle § 4 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů kontrola vedení matričních knih a sbírek listin. Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.

V roce 2016 se jednalo se o kontrolní činnost prováděnou 1x na obecním úřadě a 1x na Městském úřadě.

Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Nápravná opatření nebyla uložena.

 

V Blovicích dne 25.1.2017

 

Bc. Hana Brejchová, DiS.,

vedoucí  správního oddělení

Datum vložení: 30. 1. 2017 7:44
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2017 5:05
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek