Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Program MK ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2018

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v roce 2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2018 program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Blovice jej bude v roce 2018 administrovat.

 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Na příspěvek není právní nárok.

 

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

 

Pro rok 2018 ještě nebyly stanoveny kvóty, ale je možné již nyní připravovat podklady pro podání žádosti do tohoto Programu. Formuláře žádostí a další informace budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Program v roce 2018 bude oproti jiným letům, realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2018. Žádosti včetně příloh adresujte na Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

 

Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Mgr. Kateřina Hájková, oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice, tel.: 371 516 166, 607 977 761, katerina.hajkova(at)mublovice.cz.

Datum vložení: 4. 12. 2017 9:14
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 6:54
Autor: Mgr. Kateřina Hájková