Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dotace z dotačního titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Blovice

Informace o programu v roce 2020

Informace o dotacích poskytovaných prostřednictvím dotačního titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Blovice v roce 2020

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek a pro vlastníky kulturních památek – fyzické a právnické osoby. ORP Blovice odesílá souhrnně všechny obdržené žádosti spolu s vyplněnými formuláři včetně doporučení Krajského úřadu Plzeňského kraje a  Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni.

Pro letošní rok byla pro ORP Blovice rozpisem Ministerstva kultury České republiky stanovena částka 284 tis. Kč. Přičemž na oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice byly doručeny 2 žádosti o poskytnutí finančních prostředků na obnovu kulturních památek - a to pro kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích a pro zámek Hradiště, také v Blovicích.

Obě žádosti byly po kontrole postoupeny na Ministerstvo kultury, které po jejich vyhodnocení vyhotoví smlouvu, zašle ji žadateli a posléze poskytne přidělenou částku.

Během realizace obnovy, na něž je požadován příspěvek, budou, respektive již jsou konány pravidelné kontrolní dny. Akce obnovy musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020 a po jejich skončení musí být provedeno ještě jejich vyhodnocení a závěrečné vyúčtování.

Datum vložení: 26. 8. 2020 9:14
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2020 9:17
Autor: Mgr. Kateřina Hájková