Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Formuláře odboru životního prostředí

 

Vodoprávní úřad:

 

Formuláře pro vodoprávní úřas jsou k dipozici na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/?pos=20

 

Ochrana ovzduší:

 

Odpadové hospodářství:

1. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - zde ke stažení
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok, lze podat prostřednictvím www.ispop.cz

Změna množství odpadu dle § 39 odst.2 , zák. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů pro "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" množství nebezpečných odpadů je více než 100kg a ostatních odpadů je  více než 100t.

ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY :  

epodatelna(at)mublovice.cz

 

Státní správa lesů:

1. Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - zde ke stažení

2. Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů - zde ke stažení

3. Žádost o souhlas k dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zde ke stažení 
 

Ochrana přírody:

1. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit  nebo změnit krajinný ráz - fyzická osoba - zde ke stažení

2. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz - právnická osoba - zde ke stažení

3. Žádost o zásah do VKP - fyzická osoba - zde ke stažení

4. Žádost o zásah do VKP - právnická osoba - zde ke stažení

5. Žádost o zalesnění - zde ke stažení

6.Žádost o odlov geograficky nepůvodních živočichú - zde ke stažení

7. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les

 

Ochrana zemědělského půdního fondu:

1. Žádost o odnětí půdy ze ZPF - zde ke stažení (42 kB)

 

 Obecné formuláře:

1. Žádost o stanovisko-fyzická osoba - zde ke stažení
2. Plná moc - zde ke stažení
3. Čestné prohlášení - zde ke stažení

4. Žádost o koordinované stanovisko/koordinované závazné stanovisko