Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zprávy z radnice - Termíny zvyšování nájemného v městských bytech

Termíny zvyšování nájemného v městských bytech

 

Vážení nájemníci, rád bych Vás jménem města Blovice jako vlastníka Vámi obývaných bytů opětovně informoval, že Rada města Blovice dne 27.6.2011 schválila plán zvyšování nájemného v letech 2012-14. Původní předpoklad zvyšování nájemného od 1.1.2012 se s ohledem na výběr nového správce bytového fondu posunul o půl roku. Rada města Blovice potvrdila svým usnesením ze dne 14.5.2012 termíny zvyšování nájemného vždy k 1.7., a to v letech 2012-2014.
V současné době neexistuje spravedlnost v účtování nájemného. Nájemné v bytech podobné kategorie je nastaveno z minulosti v rozmezí od 19,- do 50,-Kč/m2/měs..Tento systém není správný, je neekonomický a dlouhodobě neudržitelný, a to jak pro pronajímatele, tak pro nájemníky. Uvědomuji si velmi zanedbaný stav bytového fondu, kdy ze současných nájmů dnes nemůžeme vytvořit dostatečné finanční zdroje pro nutné opravy a bytový fond dále chátrá. Nepřehledným systémem se vytváří dále podmínky pro nelegální trh z pronájmem městských bytů. Chceme tento stav následujícími kroky zlepšit.
Rada města Blovice schválila sjednocení sazeb čistého nájemného na cílovou cenu 50,-Kč/m2/měs., a to během následujících 3 let. Ten nájemník, který platí v současné době nejméně, bude mít navýšení rozložené do 3 let. Nájemník, který má nájemné již částečně deregulované, se dostane na cílovou hodnotu nájemného již za rok resp. 2 roky. Sazba 50,-Kč/m2 je přiměřená vhledem k sociálním podmínkám v Blovicích a je na dolní hranici ekonomické únosnosti. Obvyklá výše tržního nájemného je v současné době podstatně výše. Nově získané prostředky z nájmu hodlá město Blovice investovat zpět do bytového fondu.
Město Blovice se opírá o zpracovanou Mapu nájemného, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovala společnost IRI s.r.o.. Z mapy vyplývá obvyklé nájemné standardního bytu pro lokalitu Blovice zjištěné posudkem soudního znalce k 31.3.2011 ve výši 58,50-71,50/m2/měs.. Dále město disponuje výpočtem z r.2001 tzv.věcně usměrňovaného nájemného u bytových domů postavených z dotace, kdy tento nájem převyšuje ve všech případech hranici 50,-Kč/m2.
Chtěl bych upozornit, že tato úprava nájemného se netýká pronájmu tzv.volných bytů, kde nájemné činí v současné době již 50,-Kč/m2, dále se netýká nájemních bytů se zvláštním režimem (DPS Blovice, DPS Vlčice, byty čp.638-639).
Vážení nájemníci, v nejbližších dnech obdržíte návrh nové nájemní smlouvy obsahující zvýšení nájemného dle schváleného plánu. Nově vypočítané nájemné se bude účtovat od července 2012. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat nového správce bytového fondu – Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., kontaktní osoba: Jaroslava Zíková,
provozovna: V Malé Doubravce 30, 312 00 Plzeň, e-mail: Jaroslava.zikova@plzenskesluzby.cz, tel.: +420 377 499 431
Správce má rovněž úřední hodiny v Blovicích v budově MěÚ Hradišťská 148, a to každou středu v době od 13 do 17 hod., tel. 371 516 177.
 
Děkuji za pochopení
Jan Poduška, starosta města Blovice
 
plán zvyšování nájemného zde ke stažení

 

Datum vložení: 8. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2023 10:14