Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1851 – 1872)

Vojtěch Heinrich Jirota se narodil 5. února 1851 v Blovicích, zemřel 22. července 1872 rovněž Blovicich. Studoval gymnázium v Plzni a v Klatovech a na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Psal básně a divadelní hry, mezi jeho větší práce patří ,,Hrdinové a zrušený konkordát“, ,,Jan Roháč z  Dubé“, ,,On žárlí“, ,,Jen peněžitou“ a další –  už z názvů je vidět, že šlo o práce nejrůznějšího charakteru.  Veškerou jeho literární tvorbu sebral a vydal František Raušar pod názvem ,,Sebrané spisy Vojtěcha Heinricha Jiroty“ v roce 1930.

Zdroje:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s.