Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1915 – 2007)

Václav KořínekVáclav Kořínek se narodil 25. prosince 1915 v Blovicích. Kněžské svěcení přijal 29. června 1940 v Praze. Svou kněžskou pastoraci začal jako kaplan v Sedlčanech, od roku 1942 působil v Praze. Nejprve byl kaplanem ve farnosti Praha - Smíchov, od roku 1951 administrátorem farnosti na Zlíchově, od roku 1953 farářem v Podolí a v letech 1959 - 1973 působil jako administrátor v Praze - Nuslích. 1. listopadu 1973 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a farářem u Svatovítské katedrály. V letech 1995 - 2001 byl rektorem klášterního kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí v Praze. V posledních letech vypomáhal nemocnému spolubratrovi ve svém rodišti. Pater Václav Kořínek působil také ve funkci arcibiskupského notáře (od 1955), vikáře II. pražského vikariátu (jmenován 1953 a 1957) a posynodálního soudce Metropolitního církevního soudu pražské arcidiecéze (jmenován 1972). Zemřel 30. ledna 2007.

Zdroj:
Zemřel kanovník Václav Kořínek (online). Arcibiskupství pražské. 2. 2. 2007, dostupné z http://www.apha.cz/zemrel-kanovnik-vaclav-korinek/ - citováno dne 14. 6. 2013

Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.