Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1906 – 1943)

Marie ŠkardováMarie Škardová se narodila v roce 1906. Rodina se brzy po jejím narození přestěhovala do Blovic do Bělohrobského ulice do domu č.p. 81. Do obecné i měšťanské školy chodila v Blovicích. Vyučila se prodavačkou a byla zaměstnána v bývalém Západočeském řeznicko – uzenářském družstvu. Za války vedla prodejnu v Poděbradově ulici v Plzni. Za okupace organizovala sbírky ve prospěch pronásledovaných rodin, rozšiřovala letáky, organizovala psaní příspěvků do ilegálních časopisů. V září 1940 byla zatčena, vyslýchána plzeňským gestapem a poslána do Drážďan, kde byla odsouzena k smrti a 11. června 1943 popravena.

Zdroj:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Fotografie:
Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.