Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1891 – 1976)

JUDr. Karel ZáhoříkKarel Záhořík se narodil 11. ledna 1891 v Malesicích. V roce 1901 se s rodiči přestěhoval do Blovic. Maturoval na plzeňském klasickém gymnáziu v roce 1910, poté studoval na právnické fakultě a v roce 1915 se stal doktorem obojího práva. V letech 1915 – 1922 vykonával funkci tajemníka okresního zastupitelstva a pak se až do roku 1948 věnoval advokacii. V dubnu 1948 byl zbaven práva vykonávat advokátskou praxi. Pracoval pak v několika podnicích místního hospodářství a v roce 1976 odešel do domova důchodců v Mirošově. Za měsíc po příchodu zde JUDr. Karel Záhoříkzemřel. JUDr. Karel Záhořík  se od mládí věnoval veřejné práci, později i práci politické. Již za studií na gymnáziu psal básně, ale poezii opustil a věnoval se historii a politice. Byl výborný řečník, ještě jako student gymnázia vykonal řadu tajných přednášek v mnoha obcích se vzdělávacím a vlasteneckým obsahem. Za právnický studií pracoval v redakci „Časopisu českého studentstva“, „Samostatnosti“ a plzeňském „Směru“. Působil ve studentských spolcích, v Sokole i četných společenských organizacích, psal články do periodického tisku. Mnoho sil zasvětil ochotnickému divadlu i literatuře. Za 2. světové války byl za aktivní odbojovou činnost dvakrát internován. Od února 1948 se veřejné práce neúčastnil, vrátil se k ní až v roce 1963, kdy se stal dopisovatelem „Nového života“ a po jeho zániku „Plzeňské pravdy“. Byl zvolen tajemníkem TJ Spartak Blovice a opět se vrátil k ochotnickému divadlu, jehož dějiny v Blovicích  sepsal – zahrnovaly období 1848 – 1948. Vedl také obecní kroniku v památném roce 1968.

JUDr. Karel ZáhoříkJUDr. Karel ZáhoříkJUDr. Karel ZáhoříkJUDr. Karel ZáhoříkJUDr. Karel ZáhoříkJUDr. Karel Záhořík

Zdroje:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s.

Fotografie:
Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.