Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1861 – 1939) 

JJUDr. Josef Březinaosef Březina se narodil 3. února 1861 v Libici nad Doubravkou. Po studiích na právnické fakultě, soudní praxi ve Vídni a v advokátní kanceláři doktora Metelky si v Blovicích otevřel v roce 1895 svou vlastní advokátní kancelář a zapojil se do politického života. V roce 1896 byl zvolen do správy městské spořitelny. Byl aktivní ve spolkovém životě a také v samosprávě. V letech 1898 – 1923 byl členem obecního zastupitelstva a městské rady, od roku 1901 do roku 1919 starostou města a předsedou místní školní rady. Od roku 1898 byl členem okresního zastupitelstva, okresní správní komise a v letech 1908 – 1914 okresní školní rady v Plzni za blovický okres. Stál u zrodu okresního chorobince, na jehož správě se podílel. Byl starostou místního Sokola a členem mnoha vlasteneckých a dobročinných spolků. Zemřel v roce 1939.

Zdroje:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s.

Fotografie: Doprovodná dokumentace Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.