Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1888 – 1947)

Šafara maluje

Jaroslav Šafařík se narodil 18. listopadu 1888 v Blovicích a zemřel 17. března 1947 v Plzni. Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v Blovicích, kde se již projevily jeho vlohy ke kreslení a k malování, se zvláštní zálibou kreslil koně. Ve 24 letech odešel do Mnichova, kde pracoval u profesora Knirra. Po 1. světové válce studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vojtěcha Hynaise. Od roku 1929 byl členem Spolku výtvarných umělců v Plzni. Během následujících 9 let vytvořil v Pzni řadu vynikajících portrétů význačných plzeňských osobností a též svůj ,,Autoportrét s  maskou“. V roce 1938 se odstěhoval z Plzně do Blovic, kde maloval lidi, pole, koně. Jeho typickou technikou byl pastel a akvarel. V roce 1942 uspořádal v Plzni soubornou výstavu, o rok později ji opakoval. Jeho výtvarná díla jsou zastoupena ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Zdroje:
Kovářík V. a kol. Blovice 1284 – 1984. Městský národní výbor Blovice. Blovice. 1984. 183 s.

Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s.

Fotografie:
Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.