Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Ing. arch. Dr. techn. František Nejdl

František Nejdl se narodil v roce 1896 v  Hradišti u Blovic na Plzeňsku, kde byl jeho otec zámeckým zahradníkem. Po absolvování obecné a měšťanské školy v Blovicích a II. české reálky v Plzni v červenci 1914 byl přijat na České vysoké učení technické v Praze, kde studoval obor architektury a pozemního stavitelství. Během studia si musel vydělávat kondicemi, protože hmotná situace rodiny s devíti dětmi byla velmi tíživá. V dubnu 1915 nastoupil  vojenskou službu, v roce 1916 byl raněn, po dalších dvou letech těžce onemocněl malárií a španělskou chřipkou, takže byl propuštěn až v září 1919, kdy mohl pokračovat ve studiu. Ukončil je druhou státní zkouškou v roce 1925, když již předtím byl zaměstnán u profesora ČVUT Dr. A. Engla.

Životní dílo  Františka Nejdla lze v podstatě rozdělit do čtyř velkých oddílů:

výstavba škol a jejich zařízení – Masarykovy koleje, Francouzské školy v Dejvicích, Ruské školy na Pankráci
výstavba veřejných budov a jiných staveb – budova Českého technického muzea na Letné, budova spořitelny v Blovicích, projekt obecné a měšťanské školy v Blovicích
výstavba Lidic a Ležáků – v letech 1946-1952
výstavba ústavů ČSAV a jejich zařízení

Ve svém odborném vývoji prošel František Nejdl všemi technickými disciplinami. Podílel se na projekční, technické a organizační přípravě řízení staveb, aby je později samostatně projektoval, vedl jejich přípravu a realizaci, usiloval o technickou a ekonomickou optimalizaci staveb.

František Nejdl zemřel 4. července 1975 v Praze.

Zdroj:
Soukromý archiv rodiny Nejdlových – poskytlo Muzeum jižního Plzeňska Blovice