Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1857 – 1941)

František RaušarFrantišek Raušar se narodil 25. srpna 1857 v Budislavicích u Kasejovic. Po studiích v Nepomuku, v Rakovníku a na učitelském ústavu v Praze zahájil v roce 1876 kantorskou dráhu v Blovicích, kde se v roce 1897 stal ředitelem chlapecké měšťanské školy.
František Raušar se stal propagátorem moderních metod a směrů ve školství. Za něho jsou poprvé pořádány na blovické škole stromkové slavnosti, dětské dny, výstavy květin a výlety, a to i do vzdálenějších míst, např. v roce 1913 do italských Benátek. Do důchodu odešel v 66 letech, v roce 1923. V roce 1903 založil Okrašlovací spolek v Blovicích a stal se jeho dlouholetým předsedou. Zásluhou tohoto spolku bylo osázeno stromy blovické náměstí, Cecima, cesta do Kamenska a park na Dubí, který ještě za života Františka Raušara pojmenovalo František Raušarměsto jako “Raušarovy sady”. Byl autorem několika prací o regionální historii a osobnostech, např. ,,Blovice a zámek Hradiště“ (1927), ,,Sebrané spisy Vojtěcha Heinricha Jiroty“ (1930), ,,Kulturní vývoj Blovicka“ (1933), ,,Nedoceněný básník V.M. Vesjkrab – Belohrobský“ (1936). Při Okrašlovacím spolku v Blovicích zřídil v roce 1913 muzejní odbor a jeho předsedou byl až do své smrti. V roce 1936 se stal muzejní odbor členem Svazu českých muzeí v Praze. Vlastivědné sbírky z Blovic a okolních obcí byly postupně shromažďovány a uloženy v bytě Františka Raušara v Hradišťské ulici č.p. 148. 
Účastnil se také kulturněpolitického života ve městě. Jeho zásluhou byly odhaleny pamětní desky Františku Jaroslavu Vacku–Kamenickému, Vejskrabu-Bělohrobskému a Adolfu Opperu de Blowitz. Během svého života byl předsedou Literárního spolku, místní knihovní rady, okresního osvětového František Raušar na obrazu J. Matějkysboru, místního spolku Československého červeného kříže, spořitelního výboru městské spořitelny, okresní péče o mládež, knihovní rady, okrašlovacího spolku a předsedou muzejního odboru. František RaušarByl také členem mnoha dalších organizací a spolků s místní i státní působností. Od roku 1898 až do konce 1. světové války byl členem obecního zastupitelstva, v říjnu 1916 byl jmenován čestným občanem města Blovic za záslužnou činnost a rozvoj školství i města. Zemřel 9. srpna 1941 v Blovicích, kde je i pochován.
Po smrti Františka Raušara převzalo muzejní sbírky do svého vlastnictví město Blovice. Vznikem okresu Plzeň-jih v roce 1960 se rozšířila působnost muzea na tento region a Raušarovo vlastivědné muzeum bylo proto přejmenováno na Okresní muzeum v Blovicích a od roku 1976 na Okresní muzeum Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. Od 1. ledna 2003 se okresní muzeum mění na Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.

 

Zdroje:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.  

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – dostupné z http://www.muzeum-blovice.cz/expozice/frantisek-rausar-zakladatel-muzea/ - citováno dne 14. 6. 2013)

Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.