Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1887 – 1945)

František Klement

František Klement se narodil 8. listopadu 1887 v Blovicích. Byl dlouholetým  velitelem hasičského sboru v Blovicích (1910 – 1945) a starostou plzeňské župy hasičské. Této práci zasvětil celý svůj život. Byl zatčen gestapem 15. prosince 1944 pro organizování a využívání legální hasičské organizace k boji proti fašismu a pro přípravu otevřeného boje proti nacistické okupaci. Po svém zatčení byl vězněn nejprve ve vězení gestapa v Plzni a 15. ledna 1945 byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně, kde zemřel na samém konci války 18. dubna 1945.

Zdroje:
Hnojská, Vendula a kol.. Blovice očima pamětníků. 1. díl. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Blovice. 2007. 52 s. ISBN 978-80-254-0856-8

Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.
Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.