Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1806 – 1869)

František Jaroslav Vacek-KamenickýF. J. Vacek - Kamenický se narodil 24. ledna 1806 v Kamenici nad Lipou a zemřel 23. března 1869 v  Blovicích. Po gymnaziálních, filosofických a  teologických studií byl v roce 1831 vysvěcen na kněze. Od roku 1845 působil v Blovicích, kde se stal o rok později  prvním blovickým děkanem, v roce 1857 se stává sekretářem urbariátu nepomuckého. Vedle svého kněžského povolání byl také básníkem, jeho nejzdařilejším dílem jsou ,,Elegie nad hrobem matky“, další díla jsou „Písně v národním českém duchu“, ,,Lilie a růže“. Skládal básně k různým národním a společenským akcím např. ,,Kytice“, ,,Besední čtení“ a ,,Besední kytice“ ve prospěch Zdeňky Havlíčkové, ,,Písně věrné dcery“ a ,,Písně vlastenky“, určené na pomník Boženy Němcové. Je autorem znárodnělé písně ,,U panského dvora“. Zabýval se také překlady z polštiny, italštiny, němčiny a angličtiny. Je pohřben na hřbitově v Blovicích, jeho pomník je prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Zdroje:
Kol. autorů. Blovice. Okresní muzeum Plzeň-jih a Městské kulturní středisko Blovice. Blovice. 1994. 28 s.

Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.