Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1857 – 1925)

Augusta Rozsypalová

Augusta Rozsypalová se narodila 19. února 1857 v Jirkově u Chomutova a v letech 1880 – 1912 působila jako učitelka na obecné škole v Blovicích. Měla vynikající pedagogický cit i talent, její nezvyklé vyučovací metody měly úspěch, takže byla vybrána jako učitelka na cvičnou školu soukromého učitelského ústavu v Kladně. Od roku Augusta Rozsypalová1912 pak působila jako řídící učitelka v Plzni. Přispívala do různých časopisů – do Nového života, Vlasti, Časopisu učitelek atd. Po 1. světové válce řídila časopis Žena. O ženské otázce a výchově dívek vydala několik brožur.  Byla významnou představitelkou básnické skupiny Katolická moderna. Byla činná i politicky – za stranu lidovou byla zvolena do poslanecké sněmovny a 23.  listopadu roku 1925 (v den, kdy zemřela) i do senátu.

Zdroje:
Koželuh, Josef. Pocta rodákům. Město Blovice. Blovice. 1991. 8 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s

Fotografie:
Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.