Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

(1825 – 1903)

Adolf Opper de BlowitzAdolf Opper de Blowitz (dle matriky Jindřich Jiří Štěpán Adolf Opper) se narodil 28. prosince 1825 v Blovicích a zemřel 18. ledna 1903 v Paříži, je označován za největšího žurnalistu 19. století. Farní školu navštěvoval ve svém rodišti. Po studiích na plzeňském gymnáziu odešel do Francie, kde se zabýval zejména žurnalistikou. Asi v roce 1858 se vrátil do Blovic, kde byl od děkana F. J. Vacka – Kamenického pokřtěn. Po odchodu zpět do Francie se stal dopisovatel anglických novin ,,The Times“. Adolf Opper de Blowitz se proslavil rozhovory s významnými evropskými osobnostmi. Napsal několik knih ve francouzštině a v angličtině např. ,,My memoirs“ (,,Mé paměti“). Odhalení pamětní desky na jeho rodném domě v Blovicích v roce 1927 se zúčastnilo kromě zástupců města a spolků také mnoho československých a zahraničních žurnalistů, např. R. E. Kadich (dopisovatel Times), PhDr. Emlyn Williams (dopisovatel Morning Post), Ed. T. Heyn (dopisovatel New York Times), Josef Penížek (redaktor Národních Listů) a další, a také např. zástupce ministerstva zahraničí dr. J. Souček. O oslavě přinesl zprávy československý i zahraniční tisk, ze zahraničí přišly žádosti o informace o životě Adolfa Oppra a o obrázky ze slavnosti.

Zdroje: 
Kol. autorů. Blovice. Okresní muzeum Plzeň-jih a Městské kulturní středisko Blovice. Blovice. 1994. 28 s.

Raušar, František. Kulturní vývoj Blovicka. Vlastivědné nakladatelství Plzeňska M. Lábkové. Plzeň. 1933. 61 s.

Porta fontium, dostupné z http://www.portafontium.cz/iipimage/30060339/blovice-18_0070-n, citováno dne 23. 4. 2014.

Fotografie: Ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.