Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Množství vytříděného odpadu 2022

Za rok 2022 vytřídili občané našeho města a předali jsme dále k využití 345,507 tun tříděného odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo nápojové kartony a kovy. To představuje výtěžek 83 Kg na jednoho občana Blovic (73 kg na jednoho poplatníka včetně majitelů rekreačních objektů). Jedná se o druhý největší výtěžek v historii. Oproti roku 2021 jsme vytřídili o 5% méně. Za svoji snahu obdrželo město Blovice od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu rekordní částku 829 tis. Kč (o 151 tis.Kč více než v roce 2021). Tři čtvrtiny množství pochází ze svozových míst po Blovicích, ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2022, kterých jsme společně dosáhli v Blovicích, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Zaznamenali jsme úspory, které představují emise CO2 ekv. 329,473 tuny a úspor energie ve výši 8 586 918 MJ.

Děkujeme, že s námi třídíte! Má to opravdu smysl!

Certifikat_LCA_za_rok_2022

 

Enviromentální osvědčení ELEKTROWIN za rok 2022

 

Množství vytříděného odpadu 2021

Za rok 2021 vytřídilo naše město a předalo k využití 361,37 tun odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo nápojové kartony a kovy. To představuje výtěžek 87 Kg na jednoho občana Blovic (76 kg na jednoho poplatníka včetně majitelů rekreačních objektů). Jedná se o největší množství vytříděného odpadu v historii. Oproti roku 2020 jsme vytřídili o 9 % více! Za svoji snahu obdrželo město Blovice od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu částku 678 tis. Kč (o 87 tis.Kč více než v roce 2020). Za rok 2021 jsme v rámci svozu po Blovicích  odevzdali k dalšímu využití více než tři čtvrtě tohoto objemu, ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jsme společně dosáhli v našem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosáhli jsme úspor, které představují emise CO2 ekv. 306,195 tuny a úspor energie ve výši 7 828 465 MJ.

Děkujeme, že s námi třídíte společně odpad, má to smysl!

Certifikat_LCA_za_rok_2021

 

Množství vytříděného odpadu 2020

Za rok 2020 vytřídilo naše město a předalo k využití 331,35 tun odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo nápojové kartony a kovy. To představuje výtěžek 79 Kg na jednoho občana Blovic (70 kg na jednoho poplatníka včetně majitelů rekreačních objektů). Jedná se o druhé největší číslo v hostorii. Oproti rekordnímu roku 2019 jsme vytřídili o 1,4% méně. Za svoji snahu jsme obdrželi od spol. EKO-KOM, a.s. zpět do rozpočtu částku 678 tis. Kč (o 8 tis.Kč více než loni). Za rok 2020 jsme v rámci svozu po Blovicích  odevzdali k dalšímu využití více než tři čtvrtě tohoto objemu, ostatní množství vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora.

V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých jsme společně dosáhli v našem městě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosáhli jsme úspor, které představují emise CO2 ekv. 295,194 tuny a úspor energie ve výši 7 357 759 MJ.

Děkujeme, že třídíte společně s námi odpad!

 Certifikat_LCA_za_rok_2020