Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jedna z důležitých činností města Blovice v rámci své samosprávné činnosti. Má ho v kompetenci Ing. Michal Hodek, místostarosta města,  tel.371 516 122, e-mail: michal(tečka)hodek(at)mublovice(tečka)cz

Aktuality:

Pro rok 2024 činí poplatek za komunální odpad 0,80 Kč za litr přistavené nádoby.

Příklady poplatků: Informativní ceník

*Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 1.Q.2024 

*Enviromentální osvědčení ELEKTROWIN 2023

*Certifikát Enviromentálního vyúčtování ASECOL 2023

*Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za rok 2023

*Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 3.Q.2023

*Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 2.Q.2023

*Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 1.Q.2023

*Enviromentální osvědčení ELEKTROWIN za rok 2022

* Sběrný dvůr má otevřeno v letním období každý den mimo úterý a neděli v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod, ve svátky je zavřeno

*Ceník vývozu směsného komunálního odpadu pro rok 2023 nad rámec OZV

* Od 31.1.2022 rozděluje společnost Západočeské komunální služby a.s. svoz směsného odpadu do dvou dnů, s tím, že ve vyjmenovaných částech města bude odpad vyvážen místo středy v pondělí. Změna se týká týdenního svozu i 1x14 dní (lichý týden). Dotkne se obyvatel místní části Hájek (ulice Setecká vpravo směr Seč, U Trati, Na Radosti, Spojovací, 5. května,  Hájecká, Zahradní, U Lípy, Polní, U OSP, Cihlářská, Blahnova, Drnkova, Kamenického), celá ulice Luční, další části města za řekou - Cecima, Bohušov, Bohušovská, Na Vyhlídce, místní část Hradiště – vybrané objekty čp.2,5, 25, 63, usedlost Na Čihadlech čp.33.

 

Legislativa

Odpadové hospodářství města Blovice upravují obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Blovice v prosinci 2021:

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - zde ke stažení

 

Články - propagace odpadového hospodářství

Tříděný odpad

Sběrný dvůr

Směsný komunální odpad

Ekonomika odpadového hospodářství

 

Rostlinné oleje

Město Blovice ve spolupráci se spol. LEX EURO s.r.o. rozmístilo po Blovicích sběrné nádoby na recyklaci použitého rostlinného ojeje z domácností. Významně tak pomůžeme k šetření kanalizace, kam se oleje nesmí vylévat. Kromě sběrného dvora se  olej se odevzdává do speciálních nádob v uzavřených pet-lahvích. Nádoby najdete na rohu ulic Družstevní/5.května, u Sokolovny v Tyršově ulici, v ulici Pod Valem směr Vlčice a v Raušarových sadech na Dubí.
 

Stavební odpady

Občané a firmy z celého okolí Blovicka mohou odkládat stavební odpady, sutě, a pod.  na recyklační centrum v Blovicích na Bohušově (v případě zaplacení poplatku malé množství zdarma). Zde se prodávají rovněž recykláty, písky a přírodní kamenivo. Provoz zajišťuje firma AZS Recyklace odpadu s.r.o.. Provozní doba - všední dny od 7 do 15 hod.

Co do stavebního odpadu nepatří?

Výkopová zemina

Místo pro ukládání výkopové zeminy a podobných materiálů je určeno v bývalé cihelně. Otevírací doba je v zimním období od 12 do 16h,  každý sudý pátek. V případě předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady - uložení 1,5t za měsíc zdarma. Větší množství je zpoplatněno částkou 200,-Kč/t + 21% DPH.

v případě potřeby kontaktujte obchodní odd. tel. 736 504 171

provozní doba

přehled přijímaných odpadů

 

Elektrozařízení

Občané mohou zdarma odevzdávat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče ve sběrném dvoře. Město Blovice v této oblasti spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL (drobná elektrozařízení), ELEKTROWIN (větší elektrospotřebiče) a EKOLAMP (zářivky).

Jako sběrné místo veškerého "elektra" je určen sběrný dvůr Blovice, z výjimkou menších elektrospotřebičů, které lze odevzdat do červených kontejnerů - umístěných na Husově ulici a v ulici 5.května.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady se odevzdávají výhradně do sběrného dvora. Jedná se o autobaterie, barvy, laky, obaly o těchto látek, rozpoštědla apod.. Likvidace odpadu je zajišťována ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora, viz.sekce sběrný dvůr.

Biologický odpad

Biologický odpad je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný pro další využití, např.kompostování a nepatří tedy do komunálního odpadu. Menší množství odpadu (tráva, dřevo, větve a pod.) je možné odevzdat do sběrného dvora, viz.sekce sběrný dvůr.

Pneumatiky

Pneumatiky lze zdarma odevzdat v rámci zpětného odběru do sběrného dvora. Následnou recyklaci máme nasmlouvánu ve spolupráci se spol. Green Logistics s.r.o..