Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jedna z důležitých činností města Blovice v rámci své samosprávné činnosti. Má ho v kompetenci Ing. Michal Hodek, místostarosta města,  tel.371 516 122, e-mail: michal(tečka)hodek(at)mublovice(tečka)cz

Aktuality:

* Od pondělí 31.1.2022 rozděluje společnost Západočeské komunální služby a.s. svoz směsného odpadu do dvou dnů, s tím, že ve vyjmenovaných částech města bude odpad vyvážen místo středy v pondělí. Změna se týká týdenního svozu i 1x14 dní (lichý týden). Dotkne se obyvatel místní části Hájek (ulice Setecká vpravo směr Seč, U Trati, Na Radosti, Spojovací, 5. května,  Hájecká, Zahradní, U Lípy, Polní, U OSP, Cihlářská, Blahnova, Drnkova, Kamenického), celá ulice Luční, další části města za řekou - Cecima, Bohušov, Bohušovská, Na Vyhlídce, místní část Hradiště – vybrané objekty čp.2,5, 25, 63, usedlost Na Čihadlech čp.33.

* Místní poplatek za využívání systému odpadového hospodářství města na rok 2022 se nemění a zůstává 850,-Kč/občana popř. majitele nemovitosti. Poplatek je nutné uhradit v podatelně radnice popř. na účet města číslo:  19-124361/0100 (VS sdělí p.Bláhová na tel.371 516 155), popelnice jsou na staré známky vyváženy pouze do konce února.

* Sběrný dvůr má otevřeno v zimním období každý den mimo úterý a neděli v době od 9 do 12hod. a od 13 do 16hod.

* Výsledek plnění rozpočtu v odpadovém hospodářství za 2.Q. 2022

* Ceník vývozu směsného komunálního odpadu pro rok 2022 nad rámec OZV 

 

Legislativa

Odpadové hospodářství města Blovice upravují obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Blovice v prosinci 2021:

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2021 o o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2021 o o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - zde ke stažení

 

Články - propagace odpadového hospodářství

Tříděný odpad

Sběrný dvůr

Směsný komunální odpad

Ekonomika odpadového hospodářství

 
 

Stavební odpady

Občané a firmy z celého okolí Blovicka mohou odkládat stavební odpady, sutě, a pod.  na recyklační centrum v Blovicích na Bohušově (v případě zaplacení poplatku malé množství zdarma). Zde se prodávají rovněž recykláty, písky a přírodní kamenivo. Provoz zajišťuje firma AZS Recyklace Odpadu s.r.o.. Provozní doba - všední dny od 7 do 15 hod.

Co do stavebního odpadu nepatří?

 

Elektrozařízení

Občané mohou zdarma odevzdávat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče ve sběrném dvoře. Město Blovice v této oblasti spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL (drobná elektrozařízení), ELEKTROWIN (větší elektrospotřebiče) a EKOLAMP (zářivky).

Jako sběrné místo veškerého "elektra" je určen sběrný dvůr Blovice, z výjimkou menších elektrospotřebičů, které lze odevzdat do červených kontejnerů - umístěných na Husově ulici a v ulici 5.května.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady se odevzdávají výhradně do sběrného dvora. Jedná se o autobaterie, barvy, laky, obaly o těchto látek, rozpoštědla apod.. Likvidace odpadu je zajišťována ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora, viz.sekce sběrný dvůr.

Biologický odpad

Biologický odpad je vzhledem ke svým vlastnostem vhodný pro další využití, např.kompostování a nepatří tedy do komunálního odpadu. Menší množství odpadu (tráva, dřevo, větve a pod.) je možné odevzdat do sběrného dvora, viz.sekce sběrný dvůr.