rozšířené vyhledávání
Blovice

Krizové řízení

Krizové řízení

Aktuální informace:

30.03.2022

Prodloužení nouzového stavu do 31.05.2022: Prodloužení nouzového stavu ze dne 30.03.22 (232.25 kB)

03.03.2022

Vyhlášení nouzového stavu od 04.03.2022: Vyhlášení nouzového stavu ze dne 02.03.22 (89.53 kB)

26.11.2021

Vyhlášení nouzového stavu od 26.11.2021: Vyhlášení nouzového stavu ze dne 25.11.21 (203.82 kB)

26.03.2021

Prodloužení nouzového stavu ze dne 26.03.2021: Prodloužení nouzového stavu ze dne 26.03.21 (90.15 kB)

27.02.2021

Vyhlášení nouzového stavu od 27.02.2021: Usnesení o vyhlášení Nouzového stavu ze dne 26.02.21 (1.08 MB)

15.02.2021

Vyhlášení nouzového stavu od 15.02.2021: Usnesení o vyhlášení Nouzového stavu ze dne 14.02.21 (202.69 kB)

22.01.2021

Prodloužení nouzového stavu do 14.02.2021: Prodloužení nouzového stavu do 14.02.21

23.12.2020

Prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021: Prodloužení nouzového stavu do 22.01.21

10.12.2020

Prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020: Prodloužení nouzového stavu do 23.12.20

23.11.2020

Prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020: Prodloužení nouzového stavu do 12.12.20

30.10.2020

Prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020: Prodloužení nouzového stavu do 20.11.20

05.10.2020

Vyhlášení nouzového stavu od 05.10.2020: Usnesení o vyhlášení nouzového stavu

04.05.2020

Prodlouženi nouzového stavu II.: Prodloužení nouzového stavu do 17.05.2020

09.04.2020

Prodloužení nouzového stavu: Prodloužení nouzového stavu do 30.04.2020

09.04.2020

Krizová opatření týkající se koronaviru vydaná Ministerstvem zdravotníctví ČR najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

02.04.2020

Vládní usnesení související s bojem proti koronaviru najdete na:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

20.02.2020

Koronavirus (Coronavirus)

Informace týkající se  Koronaviru najdete na: 
https://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/hrozi-nakaza-coronavirem

20.01.2020

Ptačí chřipka 2020

Podrobné informace týkající se výskytu a dalších důležitých informací o možné nákaze Ptačí chřipkou H5N8 naleznete na: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/

01.10.2019

Cvičení "ŠTÁB 2019"

Ve dnech 25. - 27. září 2019 bylo provedeno součinnostní štábní cvičení vybraných orgánů krizového řízení a ostatních institucí pod názvem "ŠTÁB 2019". Cílem cvičení bylo ověřit fungování systému krizového řízení, vyzkoušet praktické zpracování nezbytných řídících, informačních dokumentů a informačních systémů. V souvislosti se cvičením došlo ke třem jednáním Krizového štábu ORP Blovice. Při spolupráci s vedoucími odborných skupin KŠ ORP Blovice, zástupců složek IZS a zástupců obcí (město Spálené Poříčí, obec Ždírec, obec Zdemyslice, obec Letiny) ve správním území ORP Blovice, kteří se cvičení „ŠTÁB 2019“ zúčastnili, nenastal žádný problém, který by vyžadoval přerušení cvičení. Úkoly byly plněny v termínu dle rozesílaných rozeher od Odboru bezpečnosti a krizového řízení Plzeňského kraje.         


06.02.2017

Ptačí chřipka 2017 

Informace pro veřejnost v souvislosti s výskytem Ptačí chřipkky v ČR.

Více: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/  


21.06.2016

Nová mobilní aplikace ZÁCHRANKA
Na níže uvedené webové adrese je zdarma k dispozici nová aplikace, která je určená pro tzv. chytré mobilní telefony. V případě nouze můžete jednoduchým způsobem kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.

Více: http://www.zachrankaapp.cz/


27.04.2016

V souvislosti s blížícím se "pálením čarodejnic" Hasičský záchraný sbor ČR informuje občany, jak tuto událost prožít bez úhony.

Více: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-2016-duben-rady-od-hasicu-jak-prozit-paleni-carodejnice-bez-uhony.aspx


15.09.2015

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nové webové stránky týkající se migrace osob v ČR. Obsahem těchto stránek je řada aktuálních statistik, informací o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají.

Více: http://www.mvcr.cz/migrace


17.08.2015

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 


06.08.2015

Hejtman Plzeňského kraje vyhlásil dne 6.8.2015 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání je zakázáno pálit hořlavé odpady, rozdělávat ohně ve volné přírodě a provádět pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti.

Text vyhlášení:  Vyhhlášení nebezpečí požáru - srpen 2015


28.01.2015

První pomoc v mobilu

Český červený kříž připravil mobilní aplikaci, která obsahuje základní rady týkající se poskytnutí první pomoci. Uvedená aplikace je určena pro telefony s OS Android a Apple iOS.

Více o aplikaci:  http://www.cervenykriz.eu/cz/app.aspx


Rady, tipy, informace a prevence při krizových situacích

V souvislosti s  informováním obyvatelstva na přípravu a  prevenci řešení různých mimořádných událostí je nadále na internetových stránkách města Blovice umístěn informační systém „Záchranný kruh“. Informační systém nabízí nejen přehledné zobrazení důležitých rada informací týkajících se rizik a mimořádných událostí (např. evakuace, evakuační zavazadlo, příprava rodiny na krizové situace, tísňová volání, povodně, sesuvy půdy, havárie s únikem nebezpečných látek, pády z výšky, tonutí atd.), ale i zobrazení aktuálních výstrah ČHMI v našem kraji.

Každá rada či informace je přímo provázaná na interaktivní vzdělávací kurzy. Rodiče s dětmi se zábavnou formou dozví, jaká případná  nebezpečí hrozí a jak na ně reagovat. Tento systém je  určen pro všechny věkové skupiny obyvatel.

 

Archiv informací: zde


Organizační schéma Krizového štábu ORP BLOVICE: zde


Přehled možných rizik na území ORP Blovice: zde

Krizové orgány:      

a)  ústřední úroveň
 
Orgán krizového řízení
Zřizuje
Podle zákona
Důvod zřízení
Vláda České republiky
Bezpečnostní rada státu
Čl. 9 ústavního zák. č. 110/1998 Sb.
Stálý pracovní orgán pro koordinaci problematiky bezpečnosti ČR
Ústřední krizový štáb
§4 zák. č.240/2000 Sb.
Pracovní orgán k řešení krizových situací
Ministerstva
Krizový štáb
§9 zák. č.240/2000 Sb.
Pracovní orgán k řešení krizových situací
Česká národní banka
Krizový štáb
§13 zák.č.240/2000Sb.
Pracovní orgán k řešení krizových situací

 

b)  úroveň kraje a obce
 
Orgán krizového řízení
Zřizuje
Podle zákona
Důvod zřízení
Orgány
kraje
hejtman
Bezpečnostní rada kraje
§14 zák.č.240/2000Sb.
poradní orgán pro přípravu na řešení krizových situací
Krizový štáb kraje
§14 zák.č.240/2000Sb.
Pracovní orgán k řešení krizových situací
HZS kraje
§15 zák.č.240/2000Sb.
Plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s bezpečností a pořádkem
Policie ČR
§16 zák.č.240/2000Sb.
Plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které souvisejí s bezpečností a pořádkem
Orgány obce
Starosta
Obecní úřad
Bezpečnostní rada ORP
§18 zák.č.240/2000Sb.
poradní orgán pro přípravu na řešení krizových situací
Krizový štáb ORP
§18 zák.č.240/2000Sb.
Pracovní orgán k řešení krizových situací

 

Krizové stavy: 

Název

Právní předpis

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Válečný stav

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

- čl. 43

Parlament

- je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

celý stát

není omezeno

Stav ohrožení

státu

Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

- č. 7

Parlament na návrh vlády

- je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo zemní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

- celý stát

- omezené území státu

není omezeno

Nouzový stav

Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti státu

- čl. 5 a 6

Vláda

(předseda vlády)

- v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek

a bezpečnost

- celý stát

- omezené území státu

nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Hejtman kraje;

primátor hlavního města Prahy

jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 

- celý kraj

- část kraje

nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

Ohrožení území:

Občan v ohrožení:

Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:

 
Další důležité odkazy:

Bc. Igor Špelina
tel. 371 516 161
e-mail: igor.spelina(at)mublovice.cz

Městský úřad Blovice
Oddělení krizového řízení
Hradišťská 148
336 01 BLOVICE

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
6
3
5
4
5
5
6
6
8
7
6
8
5
9
6
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
6
17
6
18
7
19
5
20
5
21
6
22
5
23
6
24
6
25
5
26
6
27
7
28
6
29
5
30
6
31
5
1
6
2
5
3
5
4
5