rozšířené vyhledávání
Blovice

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen „KVS SVS pro Plzeňský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), rozhodla takto:

Čl. 1
Ukončení mimořádných veterinárních opatření

(1) Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji – nařízená dne 02.12.2021 pod č. j. SVS/2021/148520-P, na základě potvrzení jejího výskytu v k.ú. 795577 Ždírec u Blovic, obci Ždírec - Myť (okres Plzeň-jih), a změněná dne 27.12.2021 pod č. j. SVS/2021/162097-P, se ukončují. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 a Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/162097-P ze dne 27.12.2021, se zrušují.


(2) Vzhledem k tomu, že ke dni 02.01.2022 uplynula doba 30 dní od vydání nařízení Státní veterinární č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 Nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 Nařízení Komise 2020/687, ruší se ke dni 03.01.2022 opatření přijatá v pásmu dozoru a zároveň se ruší pásmo dozoru definované v nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/162097-P ze dne


Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 4 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon č. 35/2021 Sb.“) platnosti jeho vyhlášením podle § 2 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb. Vyhlašuje se zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Účinnosti nabývá toto nařízení Státní veterinární správy podle § 4 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb. počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení, neboť to vyžaduje naléhavý obecný zájem zasahovat do práv a oprávněných zájmů dotčených osob pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

(2) Toto nařízení Státní veterinární správy se podle § 75a odst. 2 a 4 veterinárního zákona vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) KVS SVS pro Plzeňský kraj zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

 

Nařízení KVS SVS pro Plzeňský kraj o ukončení mimořádných veterinárních opatření ve formátu PDF zde ke stažení

Přílohy

Ukonceni_narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-02.12.2021.pdf

Ukonceni_narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-02.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,8 kB
Datum vložení: 5. 1. 2022 8:39
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2022 8:43
Autor: Město Blovice

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6