rozšířené vyhledávání
Blovice

Program podpory spolků a neziskových organizací 2020 – DOPLNĚNÍ

Program podpory spolků a neziskových organizací 2020 – DOPLNĚNÍ

Program podpory spolků a neziskových organizací 2020 – DOPLNĚNÍ

Město   Blovice    na  základě usnesení Rady města Blovice ze dne 27.01.2020 č.j. MUBlov 01719/20/OERM/Bem vyhlásilo Program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2020 (dále jen „program“).

Na základě usnesení Rady města Blovice ze dne 9.11.2020 byly upraveny podmínky čerpání poskytnutých dotací subjektům, které vinou epidemie Covid-19 nemohly akce uskutečnit, a to následujícím způsobem:

Subjekty, které akce uskutečnily a dotaci využily, předloží vyúčtování standardním způsobem do 31.12.2020.

Subjekty, které schválené dotační akce vinou Covid-19 nemohly v rámci roku 2020 plně či částečně uskutečnit a požadují schválenou výši dotace využít na jiný účel (akci) v rámci jejich činnosti za rok 2020, při splnění podmínek programu, požádají neprodleně písemnou formou o změnu účelu, na který byla původně dotace přiznána.
Termín vyúčtování je stanoven standardním způsobem do 31.12.2020. 

Subjekty, které dotační akce vinou Covid-19 nemohly v rámci roku 2020 schválené akce plně či částečně uskutečnit, je nemožné tyto finanční prostředky využít na jiný účel v rámci jejich činnosti za rok 2020 a je možno tuto akci přesunout, požádají neprodleně písemnou formou o přesun finančních prostředků na uvedenou akci do následujícího kalendářního roku. Termín vyúčtování bude stanoven do 31.12.2021.

 

Písemné žádosti o změnu účelu či přesun finančních prostředků na akci zasílejte
nejdéle do 11.12.2020 fyzicky na podatelnu MěÚ Blovice popř. elektronicky na e-mail: martina.benesova@mublovice.cz

Informace o programu: Martina Benešová, tel. 371 516 126

 

Jednotlivé žádosti budou individuálně posouzeny a následně bude uzavřen dodatek k dané veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Bc. Robert Zelenka

starosta města

Datum vložení: 18. 11. 2020 12:36
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2020 12:37
Autor: Město Blovice

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)