rozšířené vyhledávání
Blovice

Mimořádná veterinární opatření - Změna nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření - Změna nařízení Státní veterinární správy

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen „KVS SVS pro Plzeňský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje tuto
změnu mimořádných veterinárních opatření
č. j.: SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021

nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1, na základě potvrzení jejího výskytu v k.ú. 795577 Ždírec u Blovic, obci Ždírec - Myť (okres Plzeň-jih):
Čl. 1
Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

1. Byly splněny požadavky podle článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687 ke zrušení opatření v ochranném pásmu následovně:
i. uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P;
ii. dne 02.12.2021 bylo provedeno v infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou v k.ú. Ždírec u Blovic předběžné čištění a dezinfekce;
iii. ve všech komerčních drůbežářských hospodářstvích v ochranném pásmu definovaném v nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 byly provedeny kontrolní testy s negativním výsledkem na přítomnost viru aviární influenzy ve vyšetřovaných vzorcích a byla provedena kontrola za účelem klinického vyšetření chovaných vnímavých zvířat k nákaze vysocepatogenní ptačí chřipka;
iv. v určených nekomerčních chovech s vnímavými druhy zvířat v ochranném pásmu definovaném v nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 byly provedeny kontrolní testy s negativním výsledkem na přítomnost viru aviární influenzy ve vyšetřovaných vzorcích a bylo provedeno klinické vyšetření zdravotního stavu s příznivým výsledkem.
2. Vzhledem k tomu, že ke dni 24.12.2021 uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687, není již nezbytné provádět opatření uvedená pro ochranné pásmo v souladu s Nařízením Komise 2020/687, ruší se opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. Z tohoto důvodu dochází k úpravě vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Plzeňský kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 mění v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a pásmo dozoru takto:
Původně uvedený text článku 1:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

1. Ochranným pásmem se stanovují:
Celá následující katastrální území:
647578 Hradišťská Lhotka; 647586 Hradišťský Újezd; 687341 Louňová; 692743 Měcholupy u Blovic; 786179 Sedliště nad Úslavou; 795551 Smederov; 786187 Srby nad Úslavou; 783757 Vlčice u Blovic; 795569 Žďár u Blovic; 795577 Ždírec u Blovic.
2. Pásmem dozoru se stanovují:
Celá následující katastrální území:
605735 Blovice; 797081 Březí u Žinkov; 697184 Budislavice; 617300 Bzí; 618799 Čečovice; 624071 Čížkov u Blovic; 697974 Čmelíny; 631469 Dožice; 631582 Drahkov; 703460 Dvorec; 765902 Hořehledy; 605751 Hradiště u Blovic; 651516 Chlum u Blovic; 651982 Chocenice; 652008 Chocenická Lhota; 652016 Chocenický Újezd; 796239 Chynín; 657603 Jarov u Blovic; 680583 Kbelnice u Letin; 665291 Kladrubce; 665495 Klášter u Nepomuka; 797103 Kokořov; 668842 Komorno; 651991 Kotousov; 671746 Kozlovice u Nepomuka; 680605 Letiny; 745081 Libákovice; 684139 Lipnice u Spáleného Poříčí; 618802 Liškov; 618811 Měrčín; 694568 Mileč; 706540 Mítov; 697982 Mohelnice u Nepomuka; 702447 Nechanice u Nových Mitrovic; 703478 Nepomuk; 705942 Nová Ves u Nepomuka; 706558 Nové Mitrovice; 726974 Novotníky; 726982 Prádlo; 665304 Přebudov; 796247 Přešín; 738492 Radošice; 746436 Seč u Blovic; 751855 Soběsuky u Nepomuka; 752703 Spálené Poříčí; 757021 Struhaře; 680613 Svárkov; 763985 Štítov u Blovic; 765929 Těnovice; 786195 Tojice; 697991 Třebčice; 774421 Únětice u Blovic; 698008 Víska; 783919 Vlčtejn; 752711 Vlkov u Spáleného Poříčí; 784613 Vojovice; 786209 Vrčeň; 624098 Zahrádka u Čížkova; 765937 Záluží u Spáleného Poříčí; 792276 Zdemyslice; 657611 Zhůř; 704504 Žákava; 796255 Železný Újezd; 694584 Želvice; 797111 Žinkovy.
se tímto mění a nově zní takto:
Čl. 1
Vymezení pásma dozoru
Pásmem dozoru
se stanovují:
Celá následující katastrální území:
647578 Hradišťská Lhotka; 647586 Hradišťský Újezd; 687341 Louňová; 692743 Měcholupy u Blovic; 786179 Sedliště nad Úslavou; 795551 Smederov; 786187 Srby nad Úslavou; 783757 Vlčice u Blovic; 795569 Žďár u Blovic; 795577 Ždírec u Blovic; 605735 Blovice; 797081 Březí u Žinkov; 697184 Budislavice; 617300 Bzí; 618799 Čečovice; 624071 Čížkov u Blovic; 697974 Čmelíny; 631469 Dožice; 631582 Drahkov; 703460 Dvorec; 765902 Hořehledy; 605751 Hradiště u Blovic; 651516 Chlum u Blovic; 651982 Chocenice; 652008 Chocenická Lhota; 652016 Chocenický Újezd; 796239 Chynín; 657603 Jarov u Blovic; 680583 Kbelnice u Letin; 665291 Kladrubce; 665495 Klášter u Nepomuka; 797103 Kokořov; 668842 Komorno; 651991 Kotousov; 671746 Kozlovice u Nepomuka; 680605 Letiny; 745081 Libákovice; 684139 Lipnice u Spáleného Poříčí; 618802 Liškov; 618811 Měrčín; 694568 Mileč; 706540 Mítov; 697982
Mohelnice u Nepomuka; 702447 Nechanice u Nových Mitrovic; 703478 Nepomuk; 705942 Nová Ves u Nepomuka; 706558 Nové Mitrovice; 726974 Novotníky; 726982 Prádlo; 665304 Přebudov; 796247 Přešín; 738492 Radošice; 746436 Seč u Blovic; 751855 Soběsuky u Nepomuka; 752703 Spálené Poříčí; 757021 Struhaře; 680613 Svárkov; 763985 Štítov u Blovic; 765929 Těnovice; 786195 Tojice; 697991 Třebčice; 774421 Únětice u Blovic; 698008 Víska; 783919 Vlčtejn; 752711 Vlkov u Spáleného Poříčí; 784613 Vojovice; 786209 Vrčeň; 624098 Zahrádka u Čížkova; 765937 Záluží u Spáleného Poříčí; 792276 Zdemyslice; 657611 Zhůř; 704504 Žákava; 796255 Železný Újezd; 694584 Želvice; 797111 Žinkovy.
3. V infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou v k.ú. k.ú. Ždírec u Blovic bylo provedeno předběžné čištění a dezinfekce podle Nařízení Komise 2020/687 a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687 a není již nezbytné provádět opatření uvedená pro ochranné pásmo. V bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru.
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Plzeňský kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 v článku 2 nařizující opatření v ochranném pásmu ke dni 27.12.2021 ruší.

Čl. 2
Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/148520-P ze dne 02.12.2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
V Plzni dne 27.12.2021

Přílohy

Zmena_narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-pasmo_dozoru

Zmena_narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-pasmo_dozoru-02.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 512,4 kB
Datum vložení: 27. 12. 2021 15:07
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2022 12:52
Autor: Město Blovice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4