rozšířené vyhledávání
Blovice

Jak jsme třídili odpad v roce 2018

ilustrační foto sběrného místa

Informace o třídění odpadů v Blovicích

Za rok 2018 vytřídili občané našeho města rekordní množství odpadu. Předali jsme k využití 325,57 tun odpadu, to představuje výtěžek 79 Kg na jednoho občana Blovic, tj. zhruba o čtvrtinu více než je průměr ČR. V případě Blovic se jedná o nárůst množství odpadu o 8 % oproti roku 2017. Za svoji snahu jsme obdrželi od autorizované obalové společnosti EKO-KOM zpět do rozpočtu částku 656 tis. Kč (o 24 tis. Kč více než za rok 2017). Za rok 2018 jsme v rámci svozu sběrných nádob po Blovicích  odevzdali k dalšímu využití dvě třetiny množství, zhruba třetina vytříděného odpadu pochází ze sběrného dvora. Úspora, které jsme dosáhli, představuje v případě emisí CO2 ekv.  314,19 tun (+4,6% oproti roku 2016). Jedná se o úsporu energie ve výši  8,3 mil. MJ. V roce 2018 bylo v České republice díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekv.

Tím, jak se nám zřejmě ekonomicky daří, množství odpadů pořád narůstá. Zejména je problém s velkými obalovými materiály. Prosíme občany, aby využívali pro velkoobjemové plasty a velké papírové kartony sběrný dvůr a nepřeplňovali menší nádoby. Pokud to situace dovolí, žádáme o zmačkávání obalů, tak, aby ostatní občané mohli bez problémů ukládat odpad do sběrných nádob. Bohužel se setkáváme i s takovými nepořádníky, kteří odkládají do nádob věci, které tam rozhodně nepatří! Připomínáme, že papír je vyvážen jednou týdně ve středu, plasty vyvážíme jednou týdně v pátek,. Barevné sklo vyváží svozová firma měsíčně (bílé sklo jednou za čtvrt roku). Sběrná síť je v porovnání s jinými městy dostatečně hustá, poslední navyšování počtu nádob proběhlo v loňském roce. I tak jsme připraveni na další náměty na vylepšení třídění odpadů v Blovicích.

Děkujeme všem, že řádně třídí odpad,  určitě to má význam!

Ing. Michal Hodek, místostarosta města Blovice

Datum vložení: 7. 6. 2019 11:27
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2020 7:19
Autor: Ing. Michal Hodek