rozšířené vyhledávání
Blovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název Město Blovice
2. Důvod a způsob
    založení

Město Blovice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města.
Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Město Blovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Organizační schéma zde ke stažení

Přehled funkčních míst zde ke stažení

4. Kontaktní spojení

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01  Blovice
tel.: 371 516 111 
fax: 371 516 160

4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01  Blovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01  Blovice
4.3. Úřední hodiny

Po 07:30-17:00 
Út  07:30-15:00
St  07:30-17:00
Čt  07:30-11:00

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát:

tel.: 371 516 111

4.5 Čísla faxu fax: 371 516 160
4.6 Adresa Internetové  stránky  www.blovice-mesto.cz
4.7 Elektronická podatelna

epodatelna(at)mublovice.cz. Pokyny naleznete zde.

4.8 Další elektronické adresy sekretariat(at)mublovice.cz
5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 19-124361/0100
bankovní spojení: KB Přeštice
(pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)

6. IČ 00256455
7. DIČ CZ00256455
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočet města Blovice - více informací zde ke stažení

9.  Žádosti o informace

Žádosti o informace o povinném subjektu lze podávat osobně, písemně nebo elektronicky.  Více viz,

  • Směrnice zde
  • Sazebník úhrad zde
  • Žádost o poskytnutí informace zde
10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

11. Opravné prostředky  Opravné prostředky
12. Formuláře

Odkazy na formuláře dle odborů a oddělení zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:


Odkazy na návody na řešení různých životních situací

  • naleznete na jednotlivých odborech a odděleních MěÚ zde
14. Předpisy

Přehled nejdůležitějsích právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Město Blovice a jeho městský úřad se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).
Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům města Blovice a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích městského úřadu.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy zde ke stažení
14.2 Vydané právní předpisy

Město Blovice vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení obce viz. § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 www.blovice-mesto.cz/mesto-blovice/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/

15. Úhrady za poskytování informací
 

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Pravidla pro poskytování informací včetně úhrady ke stažení zde

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací ke stažení zde

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu Word DOC) zde ke stažení
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou městem Blovice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva 

Výroční zpráva za rok 2018 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2017 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2016 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2015 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2014 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2013 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2012 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2011 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2010 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2009 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2008 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2007 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2006 - zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2005 - zde ke stažení

 

18. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Rozhodnutí nadřízeného orgánu vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 12.4.2016 - zde ke stažení

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31