Obsah

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Typ: ostatní
Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Městským úřadem Blovice – odborem životního prostředí v roce 2017

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí provedl v období roku 2017  3 plánované kontroly. 

Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Nápravná opatření nebyla uložena.

 V Blovicích dne 10.01.2018

 


Vytvořeno: 10. 1. 2018
Poslední aktualizace: 10. 1. 2018 12:42
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek